Anläggningsredovisning

Förbättra styrningen av investeringsportföljen med Xledger

  Fördelar med Xledger:

 • Ett komplett affärssystem i molnet.
 • Tillgång till systemet oavsett var du befinner dig.
 • Kostnadseffektivt koncept.
 • Betala endast för funktionen och de tjänster ni använder.
 • Enkel implementation, inga krav på utrustning.
 • Smidiga uppgraderingar 3-4 gånger per år utan stop för verksamheten.
 • Ett effektivt system med en bättre överblick och ökad frihet.
 • Automatiserade kärnprocesser som spar tid.
 • Alltid uppdaterade regelverk.
 • Marknadens säkraste plattform.

Med affärssystemet Xledger får du total kontroll på alla anläggningstillgångar och inventarier samt en tydlig överblick på var som är underhåll och investering.
Systemet effektiviserar arbetet med att hantera, skriva av eller spåra anläggningstillgångar, automatisera anläggningsredovisningen och med standardiserade konton och fördefinierade tillgångskategorier är det enkelt att komma igång.
Huvudboken är alltid i synk med anläggningstillgångarna då förändringar som påverkar anläggningstillgångarna automatiskt bokförs i systemet, vilket i sin tur bidrar till färre fel.

Xledgers anläggningsredovisning ger dig

 • automatiserad avskrivning med regeluppsättning och klassificeringar
 • enkel bokföring av nya tillgångar eller hantering av avyttringar och utrangering
 • automatisk koppling mellan huvudbok och anläggningsregister
 • dokumentarkiv för bättre kontroll av garantier, försäkringar och underhållsavtal
 • färre datainmatningsfel genom standardiserade avskrivningsregler och mallar
 • rapporter per tillgångskategori eller enskild tillgång
 • revisionsspår för fullständig synlighet, transparens och kontroll
 • registerfunktion för leasingavtal och förbrukningsinventarier.

Vill du veta mer om Affärssystem & Beslutsstöd?

Fyll i formuläret nedan så kommer Mikael kontakta dig inom kort.

Tyvärr så blev det lite fel när du försökte kontakta oss:
Mikael Ljungar

Mikael Ljungar

Hej, jag heter Mikael och jag är tjänsteansvarig för Affärssystem & Beslutsstöd.
Kontakta gärna mig om du har några frågor om tjänsten.

072-300 00 78

Några som har valt oss

På PrimeQ ser vi på oss själva som en affärspartner som arbetar sida vid sida med våra uppdragsgivare för att nå bästa möjliga resultat. För vi vet att ju närmare vi kommer, desto mer kan vi åstadkomma. Här är några av alla företag och organisationer som vi har fått förtroendet att samarbeta med:

IT-tjänster


Serverdrift


Grunden i en lyckad drift är en stabil, säker och tillgänglig plattform i kombination med väletablerade rutiner och processer. Vi lägger mycket energi och tid på att skapa en stabil plattform, lösa roten till de problem som uppstår, trimma övervaknin...

Ekonomi & Lön


Deklarationer


Skattelagstiftningen är krånglig och Skatteverkets råd och föreskrifter är många gånger svåra att förstå och tillämpa. Samtidigt kan felaktiga uppgifter (även oavsiktliga) i den årliga deklarationen för inkomstskatt innebära ekonomiska sanktioner i f...

Telefoni


Tele365 Softphone


Du kan välja att använda din dator, PC eller MAC, som en telefon så får du en enkel allt-i-ett-lösning. Fördelarna med softphone Vår Softphone gör både intern och extern kommunikation enklare. Du ser alltid om kollegorna är tillgängliga eller int...