Flexibel implementation

Implementation på dina villkor

Få hela kakan och plocka ur russinen

De olika stegen i XIM är:

  • Planläggning – säkerställer ägarskap och förankring hos alla inblandade.
  • Kartläggning – analys av omfattning och funktionella behov.
  • Implementering – Xledger sätts upp baserat på resultatet från kartläggningen.
  • Verifiering – vi verifierar implementeringen mot kontrollpunkter.
  • Avslutning – säkerställer en bra avslutning av införandet.

Xledger är skapat för att ligga steget före. När förutsättningar förändras globalt, i omvärlden och inom företaget, behövs flexibla system som kan växa och krympa med företaget. Med Xledger får du ett affärssystem som optimeras allt eftersom behoven förändras, utan att det kostar dig skjortan eller blir stopp i verksamheten.

När du väljer att jobba med Xledger ingår alla funktioner och de är helt integrerade med varandra. Du väljer själv vilka funktioner som ska vara aktiva utifrån dina behov. När behoven förändras kan du enkelt anpassa systemet utifrån behovet.

Hur implementeras Xledger

Xledger är en äkta SaaS (Software as a Service) vilket innebär att det redan är installerat i molnet. Kunden slipper installation i egna servermiljöer, vilket förenklar driften och gör hela systemet mer tillgängligt för användarna.

Vid implementation av Xledger deltar kunden i processen med att sätta upp systemet. På så sätt säkerställer vi att kunden har rätt kompetens när systemet tas i drift och inte blir beroende av konsultinsatser. Kunden blir då mer effektiv och självgående vilket håller ner kostnaderna.

För att implementera systemet använder vi implementationsmetoden Implementation Methodology (XIM) som säkerställer att införandet sker med hög kvalité, förutsägbart och effektivt. XIM har utvecklats utifrån mer än 10 års erfarenhet av implementation av Xledger där kvalité och kostnadseffektivitet står i fokus.

Processen utgår från fem faser med beslutspunkter och aktiviteter som vi tillsammans med kunden tar oss igenom.

Vill du veta mer om Affärssystem & Beslutsstöd ?

Fyll i formuläret nedan så kommer Mikael kontakta dig inom kort.

Tyvärr så blev det lite fel när du försökte kontakta oss:
Mikael Ljungar

Mikael Ljungar

Hej, jag heter Mikael och jag är tjänsteansvarig för Affärssystem & Beslutsstöd .
Kontakta gärna mig om du har några frågor om tjänsten.

072-300 00 78

Några som har valt oss

På PrimeQ ser vi på oss själva som en affärspartner som arbetar sida vid sida med våra uppdragsgivare för att nå bästa möjliga resultat. För vi vet att ju närmare vi kommer, desto mer kan vi åstadkomma. Här är några av alla företag och organisationer som vi har fått förtroendet att samarbeta med:

IT-tjänster


SPOC


Om och om igen. Telefonköer med bisarra väntetider. Eller svaret ”Det där kan inte jag hjälpa dig med, du får prata med x på företaget y.” Känns det igen? Problemet är välkänt och vi blir lika arga varje gång det händer oss själva. Ingen vill ta på s...

Ekonomi & Lön


Koncernredovisning


Om din verksamhet är uppdelad i flera bolag och dessa samtidigt ägs av ett gemensamt moderföretag så föreligger en koncern. I större koncerner måste moderföretaget visa en sammanslagen (konsoliderad) ekonomisk redovisning, som omfattar alla företag, ...

Telefoni


Support


Oavsett hur ofta du behöver hjälp så finns vi tillgängliga. Hos oss får du alltid prata med en tekniker som löser över 90% av alla ärenden vid första kontakten. Ingen fråga är för enkel eller komplicerad. Tecknar ni ett supportavtal med oss så behöve...