Projektredovisning

Komplett lösning för projektredovisning

  Fördelar med Xledger:

 • Ett komplett affärssystem i molnet.
 • Tillgång till systemet oavsett var du befinner dig.
 • Kostnadseffektivt koncept.
 • Betala endast för funktionen och de tjänster ni använder.
 • Enkel implementation, inga krav på utrustning.
 • Smidiga uppgraderingar 3-4 gånger per år utan stop för verksamheten.
 • Ett effektivt system med en bättre överblick och ökad frihet.
 • Automatiserade kärnprocesser som spar tid.
 • Alltid uppdaterade regelverk.
 • Marknadens säkraste plattform.

Projekt kan enkelt indelas i huvudprojekt och delprojekt i valfritt antal nivåer. Du kan valfritt använda aktiviteter och arbetsorder i projekten. Om projekt planeras och bryts ned i ett annat projektsystem importeras enkelt projekt- och aktivitetsstrukturerna. Planering respektive rapportering görs på lämplig nivå i affärssystemet eller projektsystemet.

Tidrapportering
Rapporterad tid är med automatik grund för fakturering på det sätt du vill. Rapporterade timmar kan även ligga till grund för löneberäkning i lönesystemet. Xledgers tidrapportering innehåller inbyggda funktioner för attestering av timmar och automatisk hantering av flextid och komptid. Flexibla funktioner finns för hantering av timpris, utfakturering och kalkylerad timkostnad.

Projektfakturering
Projektfakturering kan ske med valfri periodicitet. För varje projekt anges vad som ska vara fakturerbart, helt internt eller ej fakturerbart. Såväl timmar, reseräkningar, utlägg och fastpriser kan faktureras med eller utan automatik och allt kan korrigeras av den roll/de roller som ska ha rättighet till det. I Xledger kan du lägga upp fastpriser som en betalningsplan eller som enstaka belopp. Affärssystemet skapar faktureringsförslag som godkänns av till exempel projektledaren innan vidare bearbetning sker i systemet. Fakturering kan ske på valfri nivå – per delprojekt, projekt eller samlingsfaktura per kund. Alla transaktioner bokförs med automatik i huvudboken och kundreskontran med full spårbarhet bakåt i affärssystemet.

Projektuppföljning och rapportering
Rapportering kan ske på valfri nivå – per anställd, projekt, kund, projekttyp etc. Onlinerapportering finns för till exempel projektens aktuella status såväl när det gäller nedlagd tid som ekonomi. Du har full kontroll över projektens nuläge kontra projektbudget samt automatisk prognos.
Resursplanering
Resursplaneringen i Xledger används för att planera och registrera resursåtgång och budgeterade timmar för projekten. Du kan använda valfri nivå – överordnat på projektnivå eller i kombination med uppdrag, aktivitet eller medarbetare.

Budgeterade timmar
Du kan registrera en timbudget för valfri period på en övergripande nivå som därefter kan brytas ner på medarbetare, aktiviteter, uppdrag och så vidare. Verkligt utfall från tidrapporteringen kan jämföras mot planerade timmar såväl på övergripande nivå som därefter kan brytas ner på medarbetare, aktiviteter, uppdrag och så vidare.

Resursallokering
Planering kan ske på övergripande nivå genom att du anger typ av kompetens vid planeringen. Olika medarbetare kan därefter allt eftersom allokeras till projekt, aktiviteter och planerad tid.

Automatisk budgetberäkning
Budgeten kan överföras till projektbudgeten och automatiskt beräknas med utgångspunkt i projektets prislistor för timintäkt och timkostnad.

Xledger projektredovisning ger dig

 • faktureringsgrad
 • debiteringsgrad, t.ex. per resurs och/eller projekt
 • rapportering över nedlagd tid jämfört med planerad och allokerad.

Några som har valt oss

På PrimeQ ser vi på oss själva som en affärspartner som arbetar sida vid sida med våra uppdragsgivare för att nå bästa möjliga resultat. För vi vet att ju närmare vi kommer, desto mer kan vi åstadkomma. Här är några av alla företag och organisationer som vi har fått förtroendet att samarbeta med:

IT-tjänster


Molntjänster


Molnet innebär nya utmaningar Med molntjänster kan du spara både tid och pengar samtidigt som du öppnar för mer samarbete, innovation och effektivitet. Men övergången till molntjänster innebär också flera nya utmaningar. Här kommer PrimeQ in i bilde...

Ekonomi & Lön


Leverantörsfaktura


PrimeQ tar emot fakturor ställda till ert företag och låter därefter fakturan godkännas av flera attestanter via ert personliga fakturaflöde. Attestanterna har olika roller i processen där en attestants roll kan vara att endast utreda att fakturan är...

Telefoni


Support


Oavsett hur ofta du behöver hjälp så finns vi tillgängliga. Hos oss får du alltid prata med en tekniker som löser över 90% av alla ärenden vid första kontakten. Ingen fråga är för enkel eller komplicerad. Tecknar ni ett supportavtal med oss så behöve...