PrimeQ levererar IT-drifttjänster där våra kunder köper en tjänst, funktion eller process med garantier på önskad tillgänglighet.
Inom området ekonomi- och lönetjänster arbetar auktoriserade redovisningskonsulter och vi erbjuder tjänster från löpande bokföring till årsbokslut och deklarationer.
Vi erbjuder lösningar som kan innehålla allt från verksamhets/behovsanalys och processkartläggning till systemleverans och support.
Smarta telefonilösningar för alla typer av företag. Lättanvänt, prisvärt och med tillgänglig support med lång erfarenhet av telefonitjänster.
PrimeQ - En partner. Många specialister.

Projektredovisning

Komplett lösning för projektredovisning

  Fördelar med Xledger:

 • Ett komplett affärssystem i molnet.
 • Tillgång till systemet oavsett var du befinner dig.
 • Kostnadseffektivt koncept.
 • Betala endast för funktionen och de tjänster ni använder.
 • Enkel implementation, inga krav på utrustning.
 • Smidiga uppgraderingar 3-4 gånger per år utan stop för verksamheten.
 • Ett effektivt system med en bättre överblick och ökad frihet.
 • Automatiserade kärnprocesser som spar tid.
 • Alltid uppdaterade regelverk.
 • Marknadens säkraste plattform.

Andra tjänster inom Affärssystem & Beslutsstöd

Allt i molnet Anläggningsredovisning Attestflöde Bokföring Budget & prognos Flexibel implementation Inköp & lager Integrationer Kassa, bank & betalningar Kostnadseffektivt Kund- & leverantörsreskontra Medlems- & donationshantering Order & fakturering Power BI Rapportering & analys Tidrapportering Tilläggstjänster Utlägg Verksamhetsområden Xledger – ett komplett affärssystem i molnet

Projekt kan enkelt indelas i huvudprojekt och delprojekt i valfritt antal nivåer. Du kan valfritt använda aktiviteter och arbetsorder i projekten. Om projekt planeras och bryts ned i ett annat projektsystem importeras enkelt projekt- och aktivitetsstrukturerna. Planering respektive rapportering görs på lämplig nivå i affärssystemet eller projektsystemet.

Tidrapportering
Rapporterad tid är med automatik grund för fakturering på det sätt du vill. Rapporterade timmar kan även ligga till grund för löneberäkning i lönesystemet. Xledgers tidrapportering innehåller inbyggda funktioner för attestering av timmar och automatisk hantering av flextid och komptid. Flexibla funktioner finns för hantering av timpris, utfakturering och kalkylerad timkostnad.

Projektfakturering
Projektfakturering kan ske med valfri periodicitet. För varje projekt anges vad som ska vara fakturerbart, helt internt eller ej fakturerbart. Såväl timmar, reseräkningar, utlägg och fastpriser kan faktureras med eller utan automatik och allt kan korrigeras av den roll/de roller som ska ha rättighet till det. I Xledger kan du lägga upp fastpriser som en betalningsplan eller som enstaka belopp. Affärssystemet skapar faktureringsförslag som godkänns av till exempel projektledaren innan vidare bearbetning sker i systemet. Fakturering kan ske på valfri nivå – per delprojekt, projekt eller samlingsfaktura per kund. Alla transaktioner bokförs med automatik i huvudboken och kundreskontran med full spårbarhet bakåt i affärssystemet.

Projektuppföljning och rapportering
Rapportering kan ske på valfri nivå – per anställd, projekt, kund, projekttyp etc. Onlinerapportering finns för till exempel projektens aktuella status såväl när det gäller nedlagd tid som ekonomi. Du har full kontroll över projektens nuläge kontra projektbudget samt automatisk prognos.
Resursplanering
Resursplaneringen i Xledger används för att planera och registrera resursåtgång och budgeterade timmar för projekten. Du kan använda valfri nivå – överordnat på projektnivå eller i kombination med uppdrag, aktivitet eller medarbetare.

Budgeterade timmar
Du kan registrera en timbudget för valfri period på en övergripande nivå som därefter kan brytas ner på medarbetare, aktiviteter, uppdrag och så vidare. Verkligt utfall från tidrapporteringen kan jämföras mot planerade timmar såväl på övergripande nivå som därefter kan brytas ner på medarbetare, aktiviteter, uppdrag och så vidare.

Resursallokering
Planering kan ske på övergripande nivå genom att du anger typ av kompetens vid planeringen. Olika medarbetare kan därefter allt eftersom allokeras till projekt, aktiviteter och planerad tid.

Automatisk budgetberäkning
Budgeten kan överföras till projektbudgeten och automatiskt beräknas med utgångspunkt i projektets prislistor för timintäkt och timkostnad.

Xledger projektredovisning ger dig

 • faktureringsgrad
 • debiteringsgrad, t.ex. per resurs och/eller projekt
 • rapportering över nedlagd tid jämfört med planerad och allokerad.

Några som har valt oss

På PrimeQ ser vi på oss själva som en affärspartner som arbetar sida vid sida med våra uppdragsgivare för att nå bästa möjliga resultat. För vi vet att ju närmare vi kommer, desto mer kan vi åstadkomma. Här är några av alla företag och organisationer som vi har fått förtroendet att samarbeta med:
Gar-bo
Stockholm gas
Lantmännen Finans
Emirates
ekenbygg
Teknikföretagen
Almega
Kunskapsskolan
Ledarnas Arbetslöshetskassa
Nobis
Cancerfonden
Scouterna
Frösunda Omsorg
BanQsoft
Gasnätet Stockholm
Talarnas
Djurönäset
Restate
LIF
Svevia
Nathalie Schuterman
Tekompaniet
WH Group
Bromma Blocks
Dahl
Lush
NK
Teknikmagasinet
Energiforsk
Sansac
HL Display
Svenskt Näringsliv
Råd&Rön
Vinguiden
STs a-kassa
24Storage
CtrlPrint
Sandbäckens
Visita
Stockholms Sjukhem
Wåhlin Fastigheter
Hjärt-Lungfonden
Delicato
Klockmaster

IT-tjänster


Backup av Office365


Av över 1 000 tillfrågade it-proffs svarade 81 % att de har varit med om dataförlust i Office 365 – från enkla användarfel till större datasäkerhetshot – Källa: Veeam Trodde du att Microsoft tar hand om allt? Med Office 365 är det dina data – och d...

Ekonomi & Lön


Fastighetsredovisning


Tillgångar och transaktioner i ett fastighetsbolag uppgår till stora värden. Regelverken inom redovisning och beskattning är samtidigt komplicerade och svåra att tillämpa. PrimeQ har specialister som kan hjälpa dig att hantera allt från hyresaviserin...

Telefoni


Tele365 Mobilväxel


När du är på språng kan du enkelt hantera många av de funktioner som finns i Tele365 direkt via mobilen – lika smidigt och enkelt som på kontoret. Kontakter Under kontakter ser du de personer du valt som favoriter. I sökfältet kan du enkelt hitta...