PrimeQ - En partner. Många specialister.
Rapportering & analys

Rapportering & analys

Koll på verksamheten var du än är
Sidebar bild

  Fördelar med Xledger:

 • Ett komplett affärssystem i molnet.
 • Tillgång till systemet oavsett var du befinner dig.
 • Kostnadseffektivt koncept.
 • Betala endast för funktionen och de tjänster ni använder.
 • Enkel implementation, inga krav på utrustning.
 • Smidiga uppgraderingar 3-4 gånger per år utan stop för verksamheten.
 • Ett effektivt system med en bättre överblick och ökad frihet.
 • Automatiserade kärnprocesser som spar tid.
 • Alltid uppdaterade regelverk.
 • Marknadens säkraste plattform.

Xledger ger dig full kontroll oavsett var du befinner dig. All data är alltid tillgänglig oavsett om du jobbar via dator, telefon eller surfplatta. Det enda du behöver är tillgång till internet.

Rapporter och frågemöjligheter är centrala för att dra nytta av affärssystemet. Bra verktyg för att hämta ut och analysera data är nödvändiga för att kunna fatta rätt beslut. Xledger är ett affärssystem som från grunden är byggt för att göra information lättillgänglig för beslutsfattare med olika roller i verksamheten.

Med Xledger kan du enkelt använda det inbyggda analysverktyget och definiera egna rapportmallar. Resultaten kan valfritt visas som tabell eller grafik direkt på skärmen alternativt levereras via e-post.

Dashboard
När användaren loggar in syns en hemsida, helt anpassad efter den roll personen har i systemet. Där visas utvalda rapporter, diagram och aktivitetslistor som kan visas och döljas individuellt. Det gör det möjligt att på ett enkelt sätt hålla sig uppdaterad över verksamheten utan att behöva söka fram information.

Egendefinierade rapporter
Det är enkelt att skapa egendefinierade rapporter så att till exempel linjechefer och projektledare kan skapa beslutsunderlag utifrån sitt perspektiv. Eftersom informationen är enkelt tillgänglig för alla minskar behovet att be ekonomiavdelningen om hjälp eller involvera konsulter för att få fram rapporter om projekt, kostnadsställen eller egendefinierade dimensioner.

Färdiga rapporter och frågemallar
Xledger innehåller redan från början många färdigdefinierade rapporter och frågemallar som täcker de flesta behov i den dagliga verksamheten. De finns i alla moduler och är anpassade för frågeställningar som kan vara aktuella inom respektive modul/område. Här finns möjlighet till avancerade sökvillkor, anpassning av vilket utdata som ska visas samt enkel överföring till grafik. Resultatet kan också enkelt överföras till ett Excel-ark eller en pdf-fil.

Drilldown ner till enskilda verifikationer
Från alla frågebilder och grafik kan användaren klicka sig ner från den överliggande nivån, till exempel ett grupperat saldo för ett kvartal, ned via konton till de enskilda transaktionerna, där det även går att se de inscannade fakturorna i förekommande fall. Detta ger full spårbarhet och kontroll i alla skärmbilder.

Inbyggt grafikverktyg
Med ett klick kan resultatet av många rapporter visas med en grafisk presentation där användaren själv väljer utseende, färg och form. Grafiken har inbyggda drilldown-funktioner som gör det möjligt att zooma ner från en stapel i ett diagram till de underliggande transaktionerna.

Automatiserad uppföljning av nyckeltal
Xledger innehåller färdiga funktioner för uppföljning av de vanligaste nyckeltalen.

Xledger rapportering och analys ger dig

 • flexvyer
 • rollbaserade hemsidor
 • drilldown från saldo ner till enskild verifikation
 • inbyggda grafikverktyg
 • analysverktyg med anpassat urval och resultat
 • fördefinierade rapportmallar
 • egendefinierade rapporter
 • inbyggd funktion för export till Excel
 • uppföljning av nyckeltal.
Några som har valt oss
På PrimeQ ser vi på oss själva som en affärspartner som arbetar sida vid sida med våra uppdragsgivare för att nå bästa möjliga resultat. För vi vet att ju närmare vi kommer, desto mer kan vi åstadkomma. Här är några av alla företag och organisationer som vi har fått förtroendet att samarbeta med:

IT-tjänster


Övervakning


Vad ska övervakas? På vilken nivå? En övervakning kan göras hur komplex som helst men ofta är det viktigare att lägga pusslet om hur kedjan för funktionen ska övervakas. Att lägga ambitionsnivån på rätt nivå. Vi hjälper er att få alla pusselbitar på ...

Ekonomi & Lön


Tidsredovisning


Genom modern teknik kan de anställda på ett enkelt och flexibelt sätt registrera sin arbetade tid och frånvaro via datorn eller telefonen. Både chefer och eventuella attestanter får en tydlig överblick och kan följa upp bland annat arbetstid, avvikel...

Telefoni


Support


Oavsett hur ofta du behöver hjälp så finns vi tillgängliga. Hos oss får du alltid prata med en tekniker som löser över 90% av alla ärenden vid första kontakten. Ingen fråga är för enkel eller komplicerad. Tecknar ni ett supportavtal med oss så behöve...