PrimeQ - En partner. Många specialister.
Tilläggstjänster

Tilläggstjänster

Få ut mer av Xledger
Sidebar bild

  Fördelar med Xledger:

 • Ett komplett affärssystem i molnet.
 • Tillgång till systemet oavsett var du befinner dig.
 • Kostnadseffektivt koncept.
 • Betala endast för funktionen och de tjänster ni använder.
 • Enkel implementation, inga krav på utrustning.
 • Smidiga uppgraderingar 3-4 gånger per år utan stop för verksamheten.
 • Ett effektivt system med en bättre överblick och ökad frihet.
 • Automatiserade kärnprocesser som spar tid.
 • Alltid uppdaterade regelverk.
 • Marknadens säkraste plattform.

Xledger förstärker nyckelfunktioner med en rad tilläggstjänster. Några av dessa tjänster är globala då alla användare till exempel får dokumentstyrning och OCR-anpassad datainmatning. Alla kunder har också möjlighet att använda Xledgers app för Android och IOS.

Varje region erbjuder olika typer av tilläggstjänster. För att ta del av vilka erbjudanden som finns i din region, kontakta oss idag.

E-faktura
Xledger är godkänd som egen accesspunkt och kan erbjuda inkommande och utgående e-fakturor i enlighet med standard PEPPOL BIS Billing 3.0

Xledger erbjuder även en extern leveranstjänst som levererar samma typ av fil, men via filöverföring (SFTP) till/från en fakturacentral. Fakturacentralen konverterar och vidareförmedlar XML-filen till mottagare.

E-faktura via internetbank (B2C)
Xledger har stöd för leverans av e-fakturor till internetbank. Denna tjänst levereras via Xledgers partner InExchange och är framförallt intressant för företag som skickar fakturor till privatpersoner.

Fakturafinansiering
Fakturafinansieringstjänsten finns tillgänglig i Xledger från flera leverantörer. Fakturafinansiering innebär att du säljer dina utestående fordringar och får omedelbar tillgång till pengarna. Du väljer vilka fakturor du vill sälja och när du vill göra det. Med fakturafinansiering undviker du administration kring fakturering och betalningar – och du minskar risken. Läs mer om fakturafinansiering

Fakturaproduktion
Du skapar grunden – vi skriver ut och skickar åt dig.

Xledgers produktionscenter kan tillsammans med vår samarbetspartner Postnord Strålfors hjälpa till med utskrift, förpackning och utskick av dina fakturor, påminnelser samt inkassokrav. Vi erbjuder även utskrifter av andra typer av dokumentation, t.ex. brev.

Kreditkontroll
Genom vårt samarbete med Creditsafe kan vi erbjuda kreditkontroller, kreditövervakning och automatisk tvätt av kund- och leverantörsregister för alla företag i Xledger.

Påminnelser och inkasso
Påminnelser och inkasso blir enkelt med bra rutiner och automatiska processer. Vi och våra samarbetspartners finns här för att hjälpa din verksamhet när betalningar uteblir.

Kreditkortsimport
Att göra reseräkningar kan vara tidskrävande och frustrerande. Vi tycker att det ska vara enkelt och smidigt så att du kan lägga din tid på andra saker. Som en del i att förenkla reseräkningshanteringen stödjer Xledger import från Eurocard SEB.

Elektroniskt dokumentarkiv
I Xledger är det möjligt att spara dokument elektroniskt med direkt koppling till de aktuella dimensionerna.

Scanner
Ladda ner Xledger Scanner App för att enkelt och smidigt skanna in och importera verifikat och dokument till Xledger.

Xledger Certificate Manager
Få kontroll över dina certifikat gällande Webservice genom att ladda ner Xledger Certificate Manager.

Autogiro
Xledger erbjuder lösning för autogiro med tillhörande process och integration för medgivanden och betalningsuppdrag.

Några som har valt oss
På PrimeQ ser vi på oss själva som en affärspartner som arbetar sida vid sida med våra uppdragsgivare för att nå bästa möjliga resultat. För vi vet att ju närmare vi kommer, desto mer kan vi åstadkomma. Här är några av alla företag och organisationer som vi har fått förtroendet att samarbeta med:

IT-tjänster


Konsulttjänster


Virtualisering ger våra kunder möjlighet att effektivt utnyttja ny teknik på ett kostnadseffektivt sätt. Många leverantörer erbjuder tjänster inom virtualisering men få kan säga att de är duktiga på virtualisering, kommunikation, SAN och alla tjänste...

Ekonomi & Lön


Leverantörsfaktura


PrimeQ tar emot fakturor ställda till ert företag och låter därefter fakturan godkännas av flera attestanter via ert personliga fakturaflöde. Attestanterna har olika roller i processen där en attestants roll kan vara att endast utreda att fakturan är...

Telefoni


Tilläggstjänster


Ni som verksamhet ska känna att ni har verktygen som förenklar och effektiviserar er vardag. Det är ett av huvudskälen till varför vi tagit fram våra tilläggsapplikationer – de ska göra livet enklare för våra kunder. Låt inte era kunder vänta Att...