PrimeQ - En partner. Många specialister.
Tilläggstjänster

Tilläggstjänster

Få ut mer av Xledger
Sidebar bild

  Fördelar med Xledger:

 • Ett komplett affärssystem i molnet.
 • Tillgång till systemet oavsett var du befinner dig.
 • Kostnadseffektivt koncept.
 • Betala endast för funktionen och de tjänster ni använder.
 • Enkel implementation, inga krav på utrustning.
 • Smidiga uppgraderingar 3-4 gånger per år utan stop för verksamheten.
 • Ett effektivt system med en bättre överblick och ökad frihet.
 • Automatiserade kärnprocesser som spar tid.
 • Alltid uppdaterade regelverk.
 • Marknadens säkraste plattform.

Xledger förstärker nyckelfunktioner med en rad tilläggstjänster. Några av dessa tjänster är globala då alla användare till exempel får dokumentstyrning och OCR-anpassad datainmatning. Alla kunder har också möjlighet att använda Xledgers app för Android och IOS.

Varje region erbjuder olika typer av tilläggstjänster. För att ta del av vilka erbjudanden som finns i din region, kontakta oss idag.

E-faktura
Xledger är godkänd som egen accesspunkt och kan erbjuda inkommande och utgående e-fakturor i enlighet med standard PEPPOL BIS Billing 3.0

Xledger erbjuder även en extern leveranstjänst som levererar samma typ av fil, men via filöverföring (SFTP) till/från en fakturacentral. Fakturacentralen konverterar och vidareförmedlar XML-filen till mottagare.

E-faktura via internetbank (B2C)
Xledger har stöd för leverans av e-fakturor till internetbank. Denna tjänst levereras via Xledgers partner InExchange och är framförallt intressant för företag som skickar fakturor till privatpersoner.

Fakturafinansiering
Fakturafinansieringstjänsten finns tillgänglig i Xledger från flera leverantörer. Fakturafinansiering innebär att du säljer dina utestående fordringar och får omedelbar tillgång till pengarna. Du väljer vilka fakturor du vill sälja och när du vill göra det. Med fakturafinansiering undviker du administration kring fakturering och betalningar – och du minskar risken. Läs mer om fakturafinansiering

Fakturaproduktion
Du skapar grunden – vi skriver ut och skickar åt dig.

Xledgers produktionscenter kan tillsammans med vår samarbetspartner Postnord Strålfors hjälpa till med utskrift, förpackning och utskick av dina fakturor, påminnelser samt inkassokrav. Vi erbjuder även utskrifter av andra typer av dokumentation, t.ex. brev.

Kreditkontroll
Genom vårt samarbete med Creditsafe kan vi erbjuda kreditkontroller, kreditövervakning och automatisk tvätt av kund- och leverantörsregister för alla företag i Xledger.

Påminnelser och inkasso
Påminnelser och inkasso blir enkelt med bra rutiner och automatiska processer. Vi och våra samarbetspartners finns här för att hjälpa din verksamhet när betalningar uteblir.

Kreditkortsimport
Att göra reseräkningar kan vara tidskrävande och frustrerande. Vi tycker att det ska vara enkelt och smidigt så att du kan lägga din tid på andra saker. Som en del i att förenkla reseräkningshanteringen stödjer Xledger import från Eurocard SEB.

Elektroniskt dokumentarkiv
I Xledger är det möjligt att spara dokument elektroniskt med direkt koppling till de aktuella dimensionerna.

Scanner
Ladda ner Xledger Scanner App för att enkelt och smidigt skanna in och importera verifikat och dokument till Xledger.

Xledger Certificate Manager
Få kontroll över dina certifikat gällande Webservice genom att ladda ner Xledger Certificate Manager.

Autogiro
Xledger erbjuder lösning för autogiro med tillhörande process och integration för medgivanden och betalningsuppdrag.

Några som har valt oss
På PrimeQ ser vi på oss själva som en affärspartner som arbetar sida vid sida med våra uppdragsgivare för att nå bästa möjliga resultat. För vi vet att ju närmare vi kommer, desto mer kan vi åstadkomma. Här är några av alla företag och organisationer som vi har fått förtroendet att samarbeta med:

IT-tjänster


Outsourcing


Om du vill få de bästa möjliga IT-lösningarna i ditt företag bör du överväga att lägga ut IT-drift och hantering på outsourcing. Du och dina medarbetare är troligtvis specialister inom era fält. Vi är specialister inom fältet IT och kan därför erbjud...

Ekonomi & Lön


Fastighetsredovisning


Tillgångar och transaktioner i ett fastighetsbolag uppgår till stora värden. Regelverken inom redovisning och beskattning är samtidigt komplicerade och svåra att tillämpa. PrimeQ har specialister som kan hjälpa dig att hantera allt från hyresaviserin...

Telefoni


Support


Oavsett hur ofta du behöver hjälp så finns vi tillgängliga. Hos oss får du alltid prata med en tekniker som löser över 90% av alla ärenden vid första kontakten. Ingen fråga är för enkel eller komplicerad. Tecknar ni ett supportavtal med oss så behöve...