PrimeQ - En partner. Många specialister.
Utlägg

Utlägg

Har du koll på kvittona?
Sidebar bild

  Fördelar med Xledger:

 • Ett komplett affärssystem i molnet.
 • Tillgång till systemet oavsett var du befinner dig.
 • Kostnadseffektivt koncept.
 • Betala endast för funktionen och de tjänster ni använder.
 • Enkel implementation, inga krav på utrustning.
 • Smidiga uppgraderingar 3-4 gånger per år utan stop för verksamheten.
 • Ett effektivt system med en bättre överblick och ökad frihet.
 • Automatiserade kärnprocesser som spar tid.
 • Alltid uppdaterade regelverk.
 • Marknadens säkraste plattform.

Xledger har funktioner för att hantera såväl reseräkningar som utlägg. Den anställde registrerar in uppgifter om resan eller utlägget och anger vilken typ av utlägg som beloppen avser. Om utläggen är gjorda i utländsk valuta räknas de automatiskt om till SEK baserat på dagskurs.

När registreringen är klar skrivs ett försättsblad ut med tillhörande skannade originalkvitton. Alternativt görs utläggshantering direkt i mobilen via vårt mobila gränssnitt Xledger Touch. Då fotograferas kvittona med mobilens kamera och bifogas automatiskt till reseräkningen/utlägget.

Inbyggda attestfunktioner och snabb utbetalning
Resan/utlägget går med automatik till rätt person för attest och blir därefter klar för utbetalning till den anställde.

De flesta av våra kunder väljer att hantera reseräkningar och utlägg i Xledger istället för i lönesystemet. Fördelar med att hantera detta i Xledger är att hela hanteringen sker integrerat inom Xledger och att utbetalning sker via Xledgers utbetalningsrutin så snart utlägget är attesterat och godkänt för utbetalning. På så vis får den anställde tillbaks sina utlägg snabbt och behöver inte vänta till nästa löneutbetalning.

På reseräkningar som innehåller skattepliktiga ersättningar som till exempel skattepliktig bilersättning dras skatt vid utbetalningstillfället.

All information tillgänglig i systemet
Alla kvitton och övrig information om resan eller utlägget finns alltid tillgängliga i frågebilder i Xledger. En transaktion på till exempel ett projekt eller ett kostnadsställe kan granskas med drill-down-funktion in och reseräkningen med tillhörande kvitton kan även tas fram på skärmen.

Automatisk vidarefakturering
Om resan eller utlägget ska vidarefaktureras till ett projekt så sker detta automatiskt baserat på inställningar i projektet. Inga manuella handgrepp behövs vilket säkerställer att inget glöms bort.

Xledger utlägg ger dig

 • enkel hantering av resor och utlägg
 • smidig användning via dator, mobil eller surfplatta för registrering
 • inbyggda attestfunktioner
 • automatisk bokföring
 • automatisk vidarefakturering till projekt
 • snabb utbetalning till den anställde
 • kreditkortsimport.
Några som har valt oss
På PrimeQ ser vi på oss själva som en affärspartner som arbetar sida vid sida med våra uppdragsgivare för att nå bästa möjliga resultat. För vi vet att ju närmare vi kommer, desto mer kan vi åstadkomma. Här är några av alla företag och organisationer som vi har fått förtroendet att samarbeta med:

IT-tjänster


Enterprise SMS


Enterprise SMS är namnet på den tjänst vi skapat efter att ha lyssnat på våra kunder och marknaden. Dels erbjuder vi en väldigt lätt kom-igång-metod för att skicka SMS med fullständig support och dels har vi högt kompetenta utvecklare och leverantöre...

Ekonomi & Lön


Tidsredovisning


Genom modern teknik kan de anställda på ett enkelt och flexibelt sätt registrera sin arbetade tid och frånvaro via datorn eller telefonen. Både chefer och eventuella attestanter får en tydlig överblick och kan följa upp bland annat arbetstid, avvikel...

Telefoni


Support


Oavsett hur ofta du behöver hjälp så finns vi tillgängliga. Hos oss får du alltid prata med en tekniker som löser över 90% av alla ärenden vid första kontakten. Ingen fråga är för enkel eller komplicerad. Tecknar ni ett supportavtal med oss så behöve...