PrimeQ - En partner. Många specialister.
Verksamhetsområden

Verksamhetsområden

Olika branscher – olika utmaningar
Sidebar bild

  Fördelar med Xledger:

 • Ett komplett affärssystem i molnet.
 • Tillgång till systemet oavsett var du befinner dig.
 • Kostnadseffektivt koncept.
 • Betala endast för funktionen och de tjänster ni använder.
 • Enkel implementation, inga krav på utrustning.
 • Smidiga uppgraderingar 3-4 gånger per år utan stop för verksamheten.
 • Ett effektivt system med en bättre överblick och ökad frihet.
 • Automatiserade kärnprocesser som spar tid.
 • Alltid uppdaterade regelverk.
 • Marknadens säkraste plattform.

Alla branscher har olika utmaningar och fokusområden. Ibland är det viktigt att leverera rapporter på flera olika sätt, ibland är det viktigast med tidsredovisning eller att du kan hantera olika juridiska enheter.
PrimeQ har erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer från olika branscher och i varierande storlekar att utveckla sin affärsverksamhet utifrån sina behov. Våra experter är ett stöd i processen att identifiera vad systemet ska leverera och hur det ska sättas upp. Allt sker i nära samverkan med kunderna.

Affärssystemet för fastighetsbolag

Xledger är affärssystemet för både stora och små fastighetsföretag och koncerner då systemet stödjer bolag inom segmentet fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling. Systemet hanterar de juridiska enheterna transparent och enkelt samtidigt som det ger dig en effektiv och snabb ögonblicksbild av det dagliga arbetet.
Med automatiska processer får du förenklad administration och med integrerade lösningar för teknisk förvaltning, redovisning samt HR får du hela verksamheten samlad i ett och samma flöde.

Systemet stödjer

 • Projektekonomi för fastighetsföretag.
 • Bygg och fastighetsredovisning.
 • Koncernhantering för fastigheter.
 • Koncernrapportering för fastighetsbolag.
 • Automatisk hantering av moms.
 • Komplett bankintegration med automatisk avstämning (likviditet).
 • Integration med andra system.

Ideella organisationer

För ideella organisationer är behovet att minska onödiga kostnader för att kunna fokusera på kärnverksamheten. Med Xledger få du ett system som är kostnadseffektivt, både kortsiktigt och långsiktigt samt enkelt att nå, oavsett om du är anställd, styrelseledamot, frivillig eller en extern aktör som exempelvis revisor. Systemet är alltid tillgängligt var du än befinner dig, du behöver bara tillgång till internetuppkoppling.

Genom Xledgers skräddasydda rapportsystem får ideella organisationer enkelt fram effektiva rapporter som uppfyller olika krav på redovisning. Med Xledgers tolv fria dimensioner och att projekt förs i huvudboken kan man skräddarsy egna rapporter utan hjälp av konsulter. Och med stöd av den inbyggda Business Intelligence funktionen får du tydliga rapporter som är lätta att förstå oavsett din roll i organisationen.

Affärssystem för tjänsteföretag och konsulter

För tjänste- och konsultföretag är det viktigt att ha koll på sina timmar för att ha rätt underlag i rätt tid inför fakturering. Xledgers molnbaserade affärssystem är enkelt att använda för medarbetarna oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig. Systemet underlättar för företagen att effektivt följa upp timmar, projekt och ekonomi samt ha full koll på nedlagd och upparbetad tid från tidrapport till faktura.

Xledger har funktionalitet för professionella tjänsteföretag och konsultföretag där tiden ofta är det stora värdet i verksamheten som till exempel:

 • IT-konsulter
 • Tekniska konsulter
 • Arkitekter/Designbyråer
 • Reklam/PR-byråer
 • Advokatbyråer

Fler verksamhetsområden där Xledger gör nytta.

Koncernstrukturer – Data i alla företag uppdateras i realtid vilket ger er kontroll på exempelvis koncernens samlade likviditet, balans- och resultaträkning. Utan att behöva logga ut och in i systemet byter man smidigt mellan företagen i koncernstrukturen och följer enkelt intäkter och kostnader i alla företag.

Företag med stora verifikationsvolymer – Företag med stora volymer av leverantörsfakturor vinner mycket tid på den automatisering som Xledger erbjuder. I systemet finns en helt integrerad elektronisk fakturahantering med OCR-tolkning och digitalt attestflöde.

Internationella organisationer – Det är enkelt att få en överblick över helheten, bolag med olika redovisningsvaluta hanteras enkelt och omräkning till koncernvaluta sker med automatik.

Projektorienterad verksamhet – Med inbyggda rapporteringsfunktioner ges en fullständig översikt över lönsamheten i olika projekt i realtid. Du kan snabbt och enkelt identifiera de projekt som överskrider budgeterade timmar eller kostnader.

Kommuner och regioner – Fördelarna med Xledger för den svenska kommun- och regionmarknaden är många, men framför allt vad det gäller effektivitet, förvaltning och kostnader. En styrka med Xledger är att systemet sparar både tid och kostnader då det har stöd för automatiserade processer.

Vill du veta mer om Affärssystem & Beslutsstöd?

Fyll i formuläret nedan så kommer Mikael kontakta dig inom kort.

Tyvärr så blev det lite fel när du försökte kontakta oss:
Mikael Ljungar

Mikael Ljungar

Hej, jag heter Mikael och jag är tjänsteansvarig för Affärssystem & Beslutsstöd.
Kontakta gärna mig om du har några frågor om tjänsten.

072-300 00 78
Några som har valt oss
På PrimeQ ser vi på oss själva som en affärspartner som arbetar sida vid sida med våra uppdragsgivare för att nå bästa möjliga resultat. För vi vet att ju närmare vi kommer, desto mer kan vi åstadkomma. Här är några av alla företag och organisationer som vi har fått förtroendet att samarbeta med:

IT-tjänster


Molntjänster


Molnet innebär nya utmaningar Med molntjänster kan du spara både tid och pengar samtidigt som du öppnar för mer samarbete, innovation och effektivitet. Men övergången till molntjänster innebär också flera nya utmaningar. Här kommer PrimeQ in i bilde...

Ekonomi & Lön


Ekonomitjänster


Vi har även konsulter som har lång erfarenhet och inriktar sig på fastighet- och koncernredovisning. Vi för en nära dialog med våra kunder och skräddarsyr tjänsten efter våra kunders önskemål och situation. Det finns möjlighet att lägga ut hela ar...

Telefoni


Tele365 Softphone


Du kan välja att använda din dator, PC eller MAC, som en telefon så får du en enkel allt-i-ett-lösning. Fördelarna med softphone Vår Softphone gör både intern och extern kommunikation enklare. Du ser alltid om kollegorna är tillgängliga eller int...