Effectplan


Effektivare budgetprocess

Effectplan

effectplan

Effectplan är ett webbaserat planeringssystem som innehåller budget, prognos, analys och planering. Effectplan effektiviserar budgetprocessen genom att kombinera enkelhet för användarna och systemstöd för ekonomifunktionen.

Med Effectplans visuella workflowmotor får du full överblick över arbetsflödet i budgetprocessen. Där ser du din budgets status (ej hanterad-pågår-godkänd-avvisad). Det gör att både användare och administratörer får full insyn i budgetprocessen.

Du skapar enkelt dina egna budgetmallar utifrån din ekonomimodell och värden hämtas automatiskt från ditt affärssystem. Du får enkelt fram prognoser för att kunna göra de förändringar som krävs i tid.

Arbetsprocessen är behörighetsstyrd där ni fördelar rollerna och sätter ansvar och befogenheter. Budgetprocessen kan styras utifrån bestämda datum där en påminnelse skickas ut för att budget och prognosarbetet ska kunna drivas framåt.

Genom att få med både planering och budgetering i samma system kan verksam¬heten själv utforma sina unika verksamhetsanalyser. Genom att göra spontananalyser i kombination med de fasta mallarna får användarna alla verktyg som behövs för att göra en bra verksamhetsanalys.

Några viktiga funktioner: 
• Mallhantering
• Drag and drop-teknik
• Workflow motor
• Interaktiva kommentarsfunktioner
• Länka data såsom avtal och mail
• Zoom-funktion
• Övervakning för central administration
• Integrerad verksamhetsplanering
• Unika verksamhetsanalyser
• Integration med affärssystem
• Kopiering till och från Excel

Integrerad verksamhetsplanering

Med Effectplan får du ett planeringssystem med möjlighet att utgå från din verksamhet. Genom att integrera verksamhetspla¬neringen med budget och analys får du en lösning där allt ligger transparant. Det kommer effektivisera din verksamhetsstyrning avsevärt.

Verksamhetsplanen är visuellt tydlig där du kan följa upp och lämna kommentarer enda ner på cellnivå. Allt detta gör att du får en förståelse och en direkt koppling till det operativa arbetet.

Organisationer som använder Balanced Scorecard, eller annan modell för operativ styrning, kan bygga upp och skräddarsy en egen struktur och göra den unik.

Några viktiga fördelar med Effectplan:
• Bygger på den senaste tekniken
• Helt webbaserad
• Har en användarvänlighet som slår excel
• Stor flexibilitet

Vill du veta mer om Effectplan och våra tjänster inom affärssystem, beslutstöd och IT-management, kontakta

Effectplan - an introduction to the modern easy way of planning


Följ oss på Facebook

Följ oss på Facebook för de senaste nyheterna och erbjudanden.

PrimeQ på Facebook