Ekonomi- & HR Due Diligence


Står ditt bolag inför en kommande 

försäljning eller uppköp?

Ekonomi och HR Due Diligence

Ekonomi- & HR Due Diligence

Syftet med att genomföra en Due Diligens process kan vara fler. Står ditt bolag inför en kommande försäljning eller uppköp, bolagsvärdering eller kanske vill ni helt enkelt ha en genomlysning av er ekonomi/HR. DD processen kan göras både som totalgenomgång eller inom ett begränsat område.

Utmaningar som ett företag kan stå inför är många.

• Oro för kontrollen av sin verksamhet
• Företaget behöver ta in kapital
• Företaget ska säljas
• Företaget går i förvärvstankar
• Sammanslagning med andra bolag

Vid ovanstående utmaningar är det viktigt att ha god kontroll på sin ekonomi och personaldel. Obehagliga överraskningar såsom i tex balansräkning, personal och avtal kan ställa till stora problem.

Vår lösning

Våra erfarna konsulter går igenom hela eller delar av ekonomi- och HR funktionerna och kartlägger dessa, arbetet genomförs i nära samarbete med bolagets egna resurser.

Efter genomförd kartläggning levereras en komplett rapport över:

• Balans- och resultaträkning, bokslut
• Ekonomistyrningen inkl. budget, prognos och uppföljning
• Processer tex attestrutiner och fakturahantering
• Personal och kompetens
• Anställningsavtal och villkor för tex pensioner
• Väsentliga avtal i övrigt
• Stödsystem, funktion och drift


Följ oss på Facebook

Följ oss på Facebook för de senaste nyheterna och erbjudanden.

PrimeQ på Facebook