PrimeQ - En partner. Många specialister.
Lönetjänster

Lönetjänster

Lönetjänster via outsourcing

Hjälp med hela lönetjänsten eller delar av löneprocessen?

Sidebar bild
Inom området Ekonomi & Lön arbetar auktoriserade redovisningskonsulter med lång erfarenhet och vi har ett brett utbud av tjänster – allt från löpande bokföring till lönehantering och deklarationer.

Med våra lönekonsulter tillför vi på PrimeQ specialistkompetens som kan effektivisera lönehanteringen och öka din trygghet. Våra tjänster är fullt skalbara och anpassas efter era önskemål och behov. Löneprocesser hos våra kunder ser ofta väldigt olika ut. Vi utför allt från hantering av reseräkningar till avancerat HR-stöd. Ni kan Välja att lägga över hela arbetet eller bara vissa delar av arbetet till oss på PrimeQ. Vi använder den senaste tekniken som möjliggör att ni som kund har full insyn i det arbete som vi utför på uppdrag av er.

Med hjälp av integrerade system kan vi erbjuda våra kunders anställda ett användarvänligt och enkelt sätt att rapportera och följa upp tid, utlägg och reseräkningar. Moderna ekonomisystem erbjuder även många möjligheter till effektiv automatisering av processer.

Några exempel på våra lönetjänster

Trygghet genom tillgång till uppdaterad kunskap

Löneadministration innebär ju kort sammanfattat precis som det låter att administrera anställdas löner. Men arbetet innehåller även många andra moment som exempelvis redovisning av utlägg och reseräkningar, AGI- och myndighetsrapportering såsom Collectum, SCB och Fora samt tidrapportering med mera. Ofta efterfrågas också stöd vid upprättande av anställningsavtal, personalhandböcker och lönekartläggning med den jämställdhetsplan som krävs.

Vi på PrimeQ följer kontinuerligt de förändringar som sker inom området och håller oss uppdaterade kring arbetsmarknadens regelverk och lagar. Vi kan bistå med vår erfarenhet och kompetens och stötta och avlasta er där behovet finns.

Pålitlig löneadministration

Outsourcing garanterar pålitlig drift och minimerar sårbarhet för er lönefunktion. Typiska situationer som kan skapa problem i vardagen är om någon inom ekonomifunktionen blir sjuk, vabbar eller säger upp sig. Även semestrar och annan frånvaro kan orsaka störningar i löneprocessen. Med en outsourcinglösning uppstår inte dessa situationer. Vi på PrimeQ har en organisation och en struktur som är byggd med kapacitet att omgående sätta in och omfördela resurser om och när frånvaro uppstår. Högkvalitativ kompetens finns alltid på plats för er i avtalad tid och omfattning.

Andra fördelar med outsourcing hos PrimeQ

Vi förespråkar moderna molnbaserade lönesystem. Stationära system har ofta begränsningar i funktionalitet eller kräver teknikkunskap på plats. På PrimeQ har vi en gedigen erfarenhet och kompetens när det gäller implementering av system för lönehantering och migrering av befintlig data till nya system.

Våra systemlösningar kan dessutom knyta samman lönesystem med andra delar av företagets ekonomiprocesser och öppnar för effektiv automatisering av dessa. Behörighetsstyrd access för smidigt distansarbete är ytterligare en fördel med webbaserade system.

Vi berättar gärna mer – kontakta oss idag!

För att kunna ge er ett snabbare svar på er offertförfrågan har ni möjlighet att ladda ned vår mall för offertunderlag. Skicka sedan er förfrågan tillsammans med det ifyllda offertunderlaget till hej@primeq.se så får ni inom kort en offert anpassad efter just er.

Jag godkänner att PrimeQ skickar e-post till mig i detta ärende.

Vill du veta mer om Lönetjänster?

Fyll i formuläret nedan så kommer Claes kontakta dig inom kort.

Tyvärr så blev det lite fel när du försökte kontakta oss:
Claes Völcker

Claes Völcker

Hej, jag heter Claes och jag är tjänsteansvarig för Lönetjänster.
Kontakta gärna mig om du har några frågor om tjänsten.

08-120 404 11
Några som har valt oss
På PrimeQ ser vi på oss själva som en affärspartner som arbetar sida vid sida med våra uppdragsgivare för att nå bästa möjliga resultat. För vi vet att ju närmare vi kommer, desto mer kan vi åstadkomma. Här är några av alla företag och organisationer som vi har fått förtroendet att samarbeta med:

IT-tjänster


Säker åtkomst som tjänst


61% av beslutsfattarna känner sig lite eller ganska osäkra på om deras företag kan stå emot åtkomstattacker – Källa: IDG Den mobila världen ställer nya krav IT är idag mer komplext än någonsin. Många företag satsar hårt på digital transformation oc...

Affärssystem & Beslutsstöd


Utlägg


Xledger har funktioner för att hantera såväl reseräkningar som utlägg. Den anställde registrerar in uppgifter om resan eller utlägget och anger vilken typ av utlägg som beloppen avser. Om utläggen är gjorda i utländsk valuta räknas de automatiskt om ...

Telefoni


Tele365


Genom alla tider har människans två främsta egenskaper varit förmågan att samarbeta och kommunicera. På vägen har vi tagit tekniken till hjälp för att öka vår kapacitet. Ingen kan säga annat än att det människan åstadkommit är fantastiskt. Idag har v...