PrimeQ - En partner. Många specialister.
PrimeQ hållbarhetsarbete

PrimeQ hållbarhetsarbete

Vi arbetar långsiktigt för att bidra till ett bättre samhälle för alla
Sidebar bild
Vi arbetar löpande med nya initiativ inom hållbarhet med syftet att minimera vår klimatpåverkan och ta vårt ansvar för en mer hållbar framtid. Varje år redovisar vi våra hållbarhetsmål och hur vi arbetar för att uppnå dem. Våra mål och initiativ ligger inom ramen för social-, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet.

Vill du se vad vi har åstadkommit hittills?


En partner. Många specialister. Det är vad PrimeQ står för. Därför är det självklart för oss att arbeta hållbart och att göra allt vi kan för att vara den bästa partnern för våra kunder och den bästa arbetsplatsen för våra specialister. För oss är hållbarhet att alltid, i alla val vi gör, främja en hälsosam framtid för våra medarbetare, kunder och klimatet. Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsplats med ett helhetsperspektiv på vårt hållbarhetsarbete.

Vi är en aktiv och inkluderande arbetsplats

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och social hållbarhet innebär för oss att vi ständigt arbetar med att skapa en bättre arbetsmiljö för våra kollegor. Vi värnar om våra medarbetares välbefinnande och vet att en aktiv livsstil får människor att må bättre. Därför anordnar vi olika gemensamma aktiviteter för att motivera just rörelse och fysisk aktivitet. Våra kontor ligger centralt och nära kollektivtrafiken för att göra resan till arbetet både smidigare och mer klimatsmart. Vår flexibla arbetsmiljö gör att varje enskild medarbetare kan anpassa sina arbetsdagar utifrån exempelvis familjeförhållanden eller utifrån den tid på dygnet medarbetaren jobbar mest effektivt.

Vi arbetar för att reducera vårt klimatavtryck

I alla val vi gör på PrimeQ har vi alltid miljöaspekten i åtanke – oavsett om det handlar om placering av kontor, återvinning, val av leverantör eller någonting helt annat. Vi arbetar ständigt för att utvecklas, göra bättre val och ta vårt ansvar när det kommer till vår miljöpåverkan. Bland annat återvinner vi majoriteten av gammal hårdvara i form av skärmar, tangentbord och kablar. Vi arbetar också med att minska antalet onödiga resor och tar de flesta av våra möten digitalt. Vi uppmuntrar våra kunder att också göra detsamma.

Alla våra samarbeten är ekonomiskt hållbara

Vi på PrimeQ säkerställer att alla våra leverantörer, kunder och samarbetspartners uppfyller våra högt uppsatta krav när det kommer till hållbarhetsfrågan. PrimeQ verkar under Finansinspektionen och FAR, vilket innebär att vi löpande genomför kontroller och inspektioner för att säkerställa att vi inte samarbetar med företag som är involverade i korruption, terror eller andra olagliga aktiviteter.

För oss på PrimeQ är det helt enkelt en självklarhet att göra allt vi kan för att bidra till ett bättre samhälle för alla.

Några som har valt oss
På PrimeQ ser vi på oss själva som en affärspartner som arbetar sida vid sida med våra uppdragsgivare för att nå bästa möjliga resultat. För vi vet att ju närmare vi kommer, desto mer kan vi åstadkomma. Här är några av alla företag och organisationer som vi har fått förtroendet att samarbeta med:

Godbitar från Kunskapsbanken

Guide: Skydda din IT-miljö


Skydda din IT-miljö är ett stöd för det mindre företaget i ert IT -säkerhetsarbete. Guiden visar på de vanligaste hoten i IT-miljön och vad ni kan göra för att skydda er bättre.

Rapport: Handels utsatthet för IT-relaterad brottslighet


Den IT-relaterade brottsligheten är ett växande problem – men hur ser utsattheten egentligen ut hos svenska företag? Hur många har drabbats av IT-relaterad brottslighet och vilken typ av brott handlar det oftast om? För att få svar på dessa frågor har Svensk Handel tillsammans med Svensk Digital Handel genomfört en enkätundersökning bland våra medlemsföretag.

Guide Excel 2016 PC


Snabbstartguide. Ny användare av Excel 2016? Använd denna guide för att lära dig grunderna.