IT Due Diligence


Genomlysning av er IT-miljö och IT-drift

IT Due Diligence

IT Due Diligence

Syftet med att genomföra en IT Due Diligence process kan vara flera. Står ditt bolag inför en kommande försäljning eller uppköp, bolagsvärdering eller kanske vill ni helt enkelt ha en genomlysning av er IT-miljö och IT-drift? IT Due Diligence processen kan göras både som totalgenomgång eller inom ett begränsat område.

Utmaningar som ett företag kan stå inför är många.

• Oro för sina verksamhetskritiska system
• Företaget behöver ta in kapital
• Företaget ska säljas
• Företaget går i förvärvstankar
• Sammanslagning med andra bolag

Vid ovanstående utmaningar är det viktigt att ha god kontroll på sina IT-system. Obehagliga överraskningar såsom haverier eller driftstörningar kan uppstå vilket ofta kostar både tid och pengar.

Vår lösning

Våra erfarna konsulter går igenom hela IT-miljön och kartlägger den, arbetet genomförs i nära samarbete med bolagets egna resurser.

Efter genomförd IT Due Diligence process levereras en komplett rapport över:

• Infrastruktur
• IT-System
• Drift
• Kommunikation
• Personal och kompetens
• Incidenthantering
• Förändringshantering
• Licensinventering
• Backup- och återläggningsprocesser
Exempel på rapporter och sammanställningar efter genomförd IT Due Diligence process:

Infrastrukturkarta
Beskrivning av bolagets infrastruktur.

Systemkarta
Systemkarta med inbördes relationer.

Backup och restorehantering
Hur testar bolaget t.ex. återläsning av backuper ?

Kompetensmatris personal/system
Vilken kompetens har personalen kring system och infrastruktur?

Förändringshantering
Hur hanterar bolaget förändringar i t.ex. IT-system?

Kommunikationsplan
Hur bolaget kommunicerar vid incidenter.

Alternativ drift (failsafe)
Hur hanterar bolaget alternativ drift av affärskritiska system?

Eskaleringsrutiner
Hur eskaleras incidenter?

Larmrutiner och prioriteringar
Beskrivning av rutiner


Följ oss på Facebook

Följ oss på Facebook för de senaste nyheterna och erbjudanden.

PrimeQ på Facebook