IT i förskolor


En tjänst framtagen speciellt för förskolor

IT-drift i förskolan
forkoleit

Förskoleit.se är en tjänst framtagen speciellt för förskolor. Vi har sett ett stort behov hos förskolor när det gäller deras IT-miljö. Vi förstår att budgeten är liten men behovet av en fungerande IT-miljö är stort. Med det i åtanke har vi tagit fram ett antal kostnadseffektiva, enkla och bra lösningar som vi nu erbjuder alla förskolor.

Det hela började med att vi fick en förfrågan från ett av de större förskoleföretagen kontaktade oss med en förfrågan om vi hade möjlighet att hjälpa dem med trådlösa nätverk på deras förskolor. De hade redan trådlösa accesspunkter av varierande kvalitet på förskolorna men upplevde att dessa fungerade dåligt. Undermålig täckning och prestanda var de främsta klagomålen. Vi implementerade ny utrustning med förstärkare där det behövdes och efter mätningar kunde vi konstatera att samtliga förskolor nu hade full trådlös täckning inom deras lokaler. Vi installerade dessutom vårt webbfilter för säkrare Internet vilket har varit mycket uppskattat.

Under denna period så fick vi en god inblick i de utmaningar och problem som förskolorna står inför idag. Det var allt ifrån hantering av iPads, trådlösa utskrifter från datorer och iPads, virusskydd, central hantering av datorer till enkla saker som lösenord och användarkonton. Det var då vi fick idén att använda oss av den erfarenhet vi har samlat på oss under åren med drift och utveckling av stora företagsmiljöer till att ta fram kostnadseffektiva och bra lösningar för förskolor. Vi har under arbetet med diverse förskolor förstått att IT-kunskapen ute på förskolorna är varierande vilket ställer höga krav på att tjänsterna ska vara enkla att förstå och hantera.

Läs mer på www.primeq.se/forskola/


Referenser

Personalen på PrimeQ är snabba och effektiva. Återkopplar alltid och förslår proaktiva åtgärder innan problemen uppstår. Vi är mycket nöjda med PrimeQ som teknikpartner.

John Silverstrand - Kundansvarig Banqsoft