IT-management


Samtliga av våra chefer har en lång och gedigen erfarenhet.

IT-management

IT-management

En chefsbefattning har normalt en strategisk roll som bemannas med personal från den egna organisationen. Ibland kan det dock vara svårt att ha egna resurser och det är därför naturligt att hyra in chefer på kort eller lång tid när du behöver förstärka din organisation inom IT-management.

Utmaningar som ett företag kan stå inför är många.

• Vakans på ledande befattningar
• Behov av kompetensväxling
• Befintlig linjechef behöver frigöras för andra uppgifter
• Etablering av nya affärsområden eller bolag
• Organisationsförändringar

Vid ovanstående utmaningar är det viktigt att snabbt få in en person med rätt profil, erfarenhet och kompetens

Vår lösning

Vårt fokus ligger på ledande befattningar som VD/ledning, IT-Management, marknad/försäljning, ekonomi/finans och HR. Samtliga av våra chefer har en lång och gedigen erfarenhet inom sina respektive områden och har utöver sina kunskapar som chef, genomgått ett speciellt utbildningsprogram för att hantera sin roll som konsult och samtidigt vara linjechef.

Exempel på uppdrag:

• VD
• CFO
• Projektkontorschef
• CIO – IT chef
• Utvecklingschef
• CTO – Teknikchef
• Drift-/ Produktionschef
• Tjänsteutvecklingschef
• HR Chef


Följ oss på Facebook

Följ oss på Facebook för de senaste nyheterna och erbjudanden.

PrimeQ på Facebook