PrimeQ - En partner. Många specialister.

Security Awareness Training på svenska

Förstärk den svagaste länken i er IT-säkerhet – dina användare

Användarna är din verksamhets största attackyta

Sidebar bild

Träning & Simulering

I dagens moderna samhälle klarar vi oss inte längre utan en grundläggande kunskap i IT-säkerhet. Riskerna är helt enkelt för stora och hoten blir fler och fler. Därför introducerade PrimeQ tjänsten Security Awareness Training. Genom en automatiserad och onlinebaserad utbildningsplattform och simulerade attacker stärker ni ert företags svagaste länk – medarbetarna. Läs mer i vårt produktblad.

79 procent av de svenska IT-säkerhetscheferna anser att deras organisationer inte är förberedda på att hantera en cyberattack. 63 procent ser också den mänskliga faktorn som deras största cybersårbarhet, något som kan kopplas till den utmaning som distansarbete inneburit för IT-säkerhetschefer. Källa: 2021 Voice of the CISO Report

Under 2020 ökade antalet utpressningsattacker med sju gånger jämfört med föregående år, enligt en rapport från BitDefender. Förutom att antalet har ökat, har tillvägagångssätten även utvecklats och intagit nya former. Dessutom har angriparna utökat sin målgrupp, och riktar nu in sig även på små och medelstora företag.

För att möta dagens och morgondagens hot måste vi utveckla strategier i kombination med tekniska åtgärder för att adressera hot. Vi vet sedan tidigare att den svagaste länken i en organisations cybersäkerhet kretsar kring den mänskliga faktorn, vilket har synts i inte bara mer sofistikerad men också ”användarvänlig” skadlig kod och phishing.

Interaktiva utbildningar om IT-säkerhet med simulerade attacker, praktiska övningar, och dagsfärskt innehåll om de senaste hoten i ett kontinuerligt utbildningsprogram

De flesta säkerhetsexperter och analytiker är överens om att utbildning av användare är en av de viktigaste komponenterna i en organisations IT-säkerhetsarbete. Med en snabb teknik-utveckling och ständigt föränderliga IT-hot har det fram tills nu varit både svårt och tidskrävande att genomföra effektiva säkerhetsutbildningar för slutanvändare.

Security Awareness från PrimeQ ger din organisation rätt kunskap, till rätt individ, i rätt tid.

I Sverige uppger 85 procent av de medverkande företagen att de under år 2020 haft en ökning av cyberattacker. Källa: Radar, SVENSK CYBERSÄKERHET 2021

Detta ingår i PrimeQ Security Awareness

  • Automatiserad och onlinebaserad utbildningsplattform – designad för att stärka slutanvändarnas säkerhetsmedvetande och minimera risken för fullbordade angrepp.
  • Enkel konfiguration – genom en enkel konfiguration laddas systemet med kundspecifik data som automatiskt anpassar utbildningsmaterial och simuleringar till varje organisations specifika miljö.
  • Organisation screening – en optimerad inlärning baserad på din beskrivning av organisationen (Nyckelpersoner, IT-infrastruktur och rutiner etc.)
  • Grundläggande utbildningsmoduler – allt från Ransomware till Säker surfning och anpassas automatiskt för verksamhetens egna miljö.
  • Zero-day utbildning – kontinuerligt uppdaterade utbildningar och tillhörande simuleringar som baseras på dagsfärska attacker och hot.
  • Simulerade attacker – simluerade attacker är en viktig del av utbildningsprogrammet och bygger på aktuella hot som analyserats, bearbetats och avväpnats av våra experter.
  • Instant learning – många träningsmoment är knutna till vardagliga aktiviteter och användare som låter sig luras får omedelbar feedback och konkreta tips på hur liknande attacker i framtiden kan undvikas.
  • Tydliga och mätbara resultat – ni får en tydlig bild av din organisations säkerhetsmedvetenhet och genom en avancerad algoritm mäts deltagarnas respons på simulerade attacker, övningar, genomförda utbildningar mm.
  • Utbildningen är tillgänglig på flera språk – förutom svenska kan utbildningen genomföras på dansk, norsk, suomi, english, deautsch, portugués.

Har du råd att tacka nej?

Vill du veta mer om Security Awareness Training?

Fyll i formuläret nedan så kommer Dennis kontakta dig inom kort.

Tyvärr så blev det lite fel när du försökte kontakta oss:
Dennis Södergren

Dennis Södergren

Hej, jag heter Dennis och jag är tjänsteansvarig för Security Awareness Training.
Kontakta gärna mig om du har några frågor om tjänsten.

Några som har valt oss

På PrimeQ ser vi på oss själva som en affärspartner som arbetar sida vid sida med våra uppdragsgivare för att nå bästa möjliga resultat. För vi vet att ju närmare vi kommer, desto mer kan vi åstadkomma. Här är några av alla företag och organisationer som vi har fått förtroendet att samarbeta med:

Affärssystem & Beslutsstöd


Inköp & lager


Xledger har en flexibel lösning för inköpshantering där du själv väljer hur avancerad den ska vara. Systemet har stöd för hela inköpskedjan och hanterar hela processen från inköpsorder till varumottagning och bokföring av fakturan. Funktionalitet ...

Ekonomi & Lön


Kundfaktura


Vi på PrimeQ hjälper dig att registrera dina kunder och dess uppgifter i ert personliga kundregister. Med ett tryggt och säkert system sammanställer vi fakturor på din begäran som vi sedan skickar ut till kunden. En lösning som passar alla Vi t...

Telefoni


Microsoft Teams


Kombinera din Microsoftlösning med våra ledande växeltjänster. Vi erbjuder en full integration av vår växellösning Tele365 mot Microsoft Teams där du kan välja bland alla våra tjänster. Allt ifrån vanliga svarsgrupper till mer avancerade funktioner s...