PrimeQ levererar IT-drifttjänster där våra kunder köper en tjänst, funktion eller process med garantier på önskad tillgänglighet.
Inom området ekonomi- och lönetjänster arbetar auktoriserade redovisningskonsulter och vi erbjuder tjänster från löpande bokföring till årsbokslut och deklarationer.
Vi erbjuder lösningar som kan innehålla allt från verksamhets/behovsanalys och processkartläggning till systemleverans och support.
Smarta telefonilösningar för alla typer av företag. Lättanvänt, prisvärt och med tillgänglig support med lång erfarenhet av telefonitjänster.

IT-support

Åtta av tio svenska kontorsarbetare blir irriterade på tekniken varje dag

Vad kostar ert IT-strul egentligen?

Vi är specialister inom IT och tillgodoser era behov och gör er vardag enklare. PrimeQ levererar IT-drift-, support, moln- och konsulttjänster. Vi vet hur viktigt det är att IT-lösningarna fungerar för att verksamheten ska flyta på och vi lägger stor vikt vid personlig service och tar fram system som är noggrant anpassade utefter era behov.

Andra tjänster inom IT

Antimalware som tjänst Antispam som tjänst Arbetsplats som tjänst Azure Backup Backup av Office365 Cloud Drift av nätverk Drifttjänster för AWS & Azure – CloudOps Enterprise SMS Fjärrbackup – Backup365 Hantering av mobila enheter Hjälp-på-plats IT ansvarig som tjänst IT-Due Diligence IT-analys IT-drift IT365 Jour/beredskap Konsulttjänster Microsoft Autopilot Nätverksdrift (LAN/WAN) Office 365 Outsourcing PQ fiber SPOC Serverdrift Servicedesk Skuggupphandling Säker åtkomst som tjänst Trådlöst nätverk Webbfilter Övervakning

Unionen utförde 2017 en undersökning om tjänstemännens vardag. I den framgår det att 133,5 miljoner arbetstimmar i privat näringsliv gick förlorade på grund av IT-strul under föregående år. Arbetstidskostnaden uppgår till 44,1 miljarder kronor, enbart för tjänstemän. Kostnader för andra gruppers IT-strul ej inräknat. Orsaken är ofta att personalen drar sig för att anlita kompetent IT-support och istället förlitar sig på att företagets interna IT-avdelning ska kunna ordna allt. IT-strul orsakar enorma förluster av arbetstid, som betalas av arbetsgivare. Läs hela rapporten här.

Support [av fr. (l. t.) support (ffr. support), till (f)fr. supporter, stödja, av lat. supportare, framskaffa, tillhandahålla; i bet. 2 är ordet i 1900-talets svenska (delvis) inlånat från eng. support, till support, stödja, av ffr. supporter (se ovan). — Jfr SUPPORTERA]

Stödja, framskaffa, tillhandahålla.
Vi skulle vilja lägga till några egna synonymer gällande vår syn på support:

  • Servicekänsla. Viljan att hjälpa en annan människa.
  • Lyhördhet. Förmåga att lyssna och ta in ett problem.
  • Kunskap. Utan kunskap är det svårt att lösa ett problem.
  • Engagemang. Krävs för att lyckas lösa svårare frågeställningar.
  • Tillgänglighet. Vi måste vara anträffbara för att kunna hjälpa.
  • Sociala. Bemötandet människor emellan är en viktig del i problemlösning.

Genomsnittlig svarstid på 14 sekunder

Vår servicedesk är en kontaktpunkt (SPOC) mellan oss och våra kunder. Vårt absoluta mål med vår servicedesk är att se till att våra kunder får kvalificerad hjälp i tid. Med en genomsnittlig svarstid på 14 sekunder slipper du sitta i långa telefonköer.

En undersökning som genomfördes av Censuswide visade att åtta av tio svenska kontorsarbetare blir irriterade på tekniken varje dag. Källa: Censuswide, 2016

Hur arbetar vi?

Teckna ett basavtal med oss och få hjälp med slutanvändaresupport och konsulthjälp med garanterade inställelsetider. Avtalet är till för att garantera önskad servicenivå och samtidigt kunna erbjuda kontinuitet med lägre, mer förutsägbar, prisnivå.

När du behöver hjälp kontaktar du vår servicedesk. Detta gör du enklast genom att lägga ett ärende direkt i vår webbaserade kundportal alternativt ringa in till oss direkt.

Kontakt med kvittens och återkoppling

Oavsett om du väljer att kontakta oss via vår kundportal, ringa eller skicka e-post får du en kvittens på ditt ärende med ett ärendenummer. Detta kan du sedan följa via vår kundportal. Du ser vem hos oss som tilldelats ärendet, du ser händelser och vad som utförts. Vår återkoppling i ärendet är löpande. En notis skickas ut när ärendet är avslutat och klart, markerat av vår systemtekniker. Vill du gå tillbaka vid ett senare tillfälle och se vad vi gjorde finns historiken kring ditt ärende sparat i kundportalen.

Om du väljer att ringa in får du tala med en systemtekniker som oftast hjälper dig direkt med din förfrågan. Vid mer komplexa förfrågningar eller förändringar kan vi behöva eskalera detta till servicedeskens 2:a-linjes tekniker.

Tydliga kanaler in via kundportalen, e-post eller samtal med unik länkadress, telefonnummer och e-postadress förenklar hanteringen vid inrapporteringen av serviceförfrågan från kunden till servicedesk.

En enhetlig arbetsprocess för ärendehanteringen och systemteknikerna säkerställer support med en jämn och hög kvalitet.

SPOC – Det finns många sätt att strukturerar en IT-support på

Vår servicedesk har en och samma kontaktpunkt, en så kallad SPOC (Single Point of Contact). Vi tar hand om ägandeskapet från att samtalet besvaras av servicedesken till att det stängs. Läs mer om SPOC här.

Jour och beredskap

Jour och beredskap är en utökningstjänst av servicedesk för att förlänga kundernas behov av hjälp vid incidenter och händelser utanför normala kontorstider. Tillgängligheten och dess omfattning är kundanpassad enligt överenskommelser för jouren. Läs mer om vår tjänst för Jour/Beredskap

Basavtal – Servicedesk ger dig:

  • Möjlighet att ringa vår servicedesk under vald servicetid
  • SLA med garanterad tillgänglighet
  • Garanterad inställelse
  • Vite om vi som leverantör bryter mot SLA

Prisexempel Basavtal Servicedesk från 650:-/månad.

Vill du veta mer om IT-support?

Fyll i formuläret nedan så kommer Kenneth kontakta dig inom kort.

Tyvärr så blev det lite fel när du försökte kontakta oss:

Kenneth Edenvall

Hej, jag heter Kenneth och jag är tjänsteansvarig för IT-support.
Kontakta gärna mig om du har några frågor om tjänsten.

Affärssystem & Beslutsstöd


Power BI


Microsoft Power BI är det samlade namnet på ett sortiment av molnbaserade appar och tjänster som hjälper organisationer att samla in, hantera och analysera data från olika källor genom ett användarvänligt gränssnitt. Power BI drar ihop data och bearb...

Ekonomi & Lön


Ekonomitjänster


Vi har även konsulter som har lång erfarenhet och inriktar sig på fastighet- och koncernredovisning. Vi för en nära dialog med våra kunder och skräddarsyr tjänsten efter våra kunders önskemål och situation. Det finns möjlighet att lägga ut hela ar...

Telefoni


Tele365 prisindikationNotice: Undefined variable: text in /var/www/www2.primeq.se/wp-content/themes/primeq2/functions-primeq.php on line 108