Konsulttjänster


PrimeQs specialistkonsulter har lång erfarenhet och

hög social kompetens.

PrimeQ erbjuder konsulttjänster inom en rad områden. Nedan beskriver vi några av våra fokusområden.

Konsulttjänster

Virtualisering

Virtualisering ger våra kunder möjlighet att effektivt utnyttja ny teknik på ett kostnadseffektivt sätt. Många leverantörer erbjuder tjänster inom virtualisering men få kan säga att de är duktiga på virtualisering, kommunikation, SAN och alla tjänster som krävs för att få en lyckad implementation av en virtuell plattform. Vi jobbar företrädesvis med teknik från Vmware (Vsphere) och Microsoft (Hyper-V).

PrimeQ:s specialistkonsulter har en gedigen erfarenhet av att arbeta med virtualiseringsteknik för att hjälpa våra kunder att höja tillgängligheten och förbättra utnyttjandegraden av hårdvara och därmed minska kostnader samt miljöpåverkan.

Vill ni ha hjälp med förstudie, design, processer, katastrofsäkring, debiteringsmodeller eller något annat som berör virtualisering?
Kontakta oss gärna för vidare diskussion.

Servermigrering/Konsolidering
Har du planerat ett förändringsprojekt, byte av plattform eller någon annan typ av migrering eller transformering?

Våra konsulter arbetar både som tekniska resurser och som mentorer/arkitekter för att stötta våra kunder i valet av teknik eller praktisk hjälp vid migrering. PrimeQ har lång erfarenhet av stora och komplexa miljöer med migrering av infrastruktur, servermigrering såväl som applikationer.

Molnintegratör
Vi hjälper inköpare och verksamhet att hitta rätt molntjänster som är anpassade för er verksamhet och integrerar med er
befintliga miljö. Vi hjälper er ställa rätt frågor till leverantörerna och att hitta rätt i djungeln av molntjänster för en
lyckad implementation.

Teknikmäklare / teknikcoach
Vi hjälper dig att få propiritära licensbaserade system att fungera med ny teknik som t ex appar och molntjänster. Teknikmäklaren
hjälper till att ge råd och praktiska tips för att se till att ny teknik passar in i ditt företags infrastruktur och följer strategier
och regler.

Teknikevangelist
Håller koll på trender och ny teknik och hur denna kan användas i din verksamhet så att du kan sticka ut i bruset. Hur kan ny teknik stärka
min affär?

Lösningsarkitekt
Planerar införandet av it-lösningar, baserat på en organisations behov av existerande it-tjänster, ofta genom projekt. Ansvarar för att lösningar kan leva vidare under lång tid. Formulerar och säkerställer ofta även
de ickefunktionella kraven.

Infrastrukturarkitekt:
Strukturerar, dokumentera och föreslå en infrastruktur som matchar en organisations behov. Blir inblandad i de flesta it-projekt, men även i löpande drift och förbättringar.

Klient/Access
Dagens krav på mobila arbetsplatser ställer nya krav på säkerhet och administration. Kravet på att kunna utföra sitt arbete oavsett var man befinner sig har ökat samtidigt som säkerhetskraven blivit hårdare. Vi har produkter och kompetens för att hjälpa er implementera en lyckad lösning för bra IT-stöd. Vi säljer färdiga portalplattformar som en paketerad molntjänst alternativt konsulthjälp för design och implemetation av er lösning.

Projektledning
PrimeQ har flera erfarna projektledare med bred tekniskt bakgrund och ledaregenskaper. Vi har projektledare inom ramen för driftverksamheten men bedriver även externa infrastrukturprojekt som t.ex. migreringsprojekt eller implementation av ny teknik och utrullning. PrimeQ erbjuder projektledare med specialistkomptens inom affärsystem och kringliggande tjänster.


Referenser

Personalen på PrimeQ är snabba och effektiva. Återkopplar alltid och förslår proaktiva åtgärder innan problemen uppstår. Vi är mycket nöjda med PrimeQ som teknikpartner.

John Silverstrand - Kundansvarig Banqsoft