Koordinering av outsourcingtjänster


MSI – Multisourcing Service Integrator

Koordinering av outsourcingtjänster – MSI

outsourcingtjänster

Valet att  lägga ut delar av sina processer och verksamhet till flera leverantörer blir allt vanligare.

Företag vill välja ”russinen ur kakan” för att skapa den bästa totallösningen. Detta skapar ett behov av att koordinera leverantörer. Rollen kallas MSI – Multisourcing Service Integrator.

Utmaningar som ett företag kan stå inför är många.

• Samordning av olika leverantörer
• Saknar erfaren beställarorganisation
• Styrmodeller saknas
• Svårt att hinna med strategiskt arbete

Vår lösning

PrimeQ erbjuder MSI och övrig beställarkompetens inom IT outsourcing som tjänst. Vi integrerar oss med din organisation och bemannar objektivt rollen som samordnare av dina befintliga och/eller blivande leverantörer. Vårt fokus ligger på IT-infrastruktur och IT-system och applikationer.

Exempel på resultat:

• Utnyttja fördelarna optimalt med Multisourcing och skapa den bästa totallösningen.
• Utnyttja fördelar och kunskap hos respektive leverantör på bästa sätt
• Integrera leverantörerna med varandra på bästa sätt
• En styrmodell som fungerar för alla leverantörer
• Tid för befintlig organisation att arbeta med övergripande strategin


Följ oss på Facebook

Följ oss på Facebook för de senaste nyheterna och erbjudanden.

PrimeQ på Facebook