PrimeQ levererar IT-drifttjänster där våra kunder köper en tjänst, funktion eller process med garantier på önskad tillgänglighet.
Inom området ekonomi- och lönetjänster arbetar auktoriserade redovisningskonsulter och vi erbjuder tjänster från löpande bokföring till årsbokslut och deklarationer.
Vi erbjuder lösningar som kan innehålla allt från verksamhets/behovsanalys och processkartläggning till systemleverans och support.
Smarta telefonilösningar för alla typer av företag. Lättanvänt, prisvärt och med tillgänglig support med lång erfarenhet av telefonitjänster.

Svenskt Näringsliv

Flexibiliteten avgörande när Svenskt Näringsliv väljer ny leverantör av affärssystem och tjänster.

En viktig upphandling för Svenskt Näringsliv

Inom området Ekonomi & Lön arbetar auktoriserade redovisningskonsulter med lång erfarenhet och vi har ett brett utbud av tjänster – allt från löpande bokföring till lönehantering och deklarationer.

Det entreprenörsdrivna företaget PrimeQ tog hem uppdraget när Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna i samverkan genomförde en upphandling av system och tjänster inom ekonomiadministration. En viktig upphandling för Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna.

Claes Völcker, koncern-VD PrimeQ:

”Vi är jätteglada att vi fått förtroendet att bli leverantörer till Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna. PrimeQ har valt att ligga i framkant med teknik och innovativa lösningar för att kunna svara upp mot våra kunders krav och behov. Flexibiliteten i lösningen erbjuder kunden att löpande välja vilka arbetsmoment man själv vill göra”, säger Claes Völcker

Det nya systemet bidrar till ökad effektivitet i organisationernas dagliga verksamhet

Ramavtalet omfattar ekonomitjänster, affärssystemet Xledger samt budgetsystemet Effectplan. Medlemsorganisationerna kan ropa av system och tjänster efter sina respektive behov och egen tidplan. Lösningen bygger på SaaS – Software as a Service – vilket bl.a. ger låg uppstartskostnad och volymbaserad prissättning.

Det nya systemet kommer bidra till ökad effektivitet i organisationernas dagliga verksamhet. Därmed möjliggörs ytterligare fokus på huvuduppgiften – att bistå medlemsföretagen.

Johan Östberg, Chef Ekonomi/Controller på Svenskt Näringsliv:

”Vi valde PrimeQ eftersom de erbjudit en lösning som är anpassad efter medlemsorganisationernas storlek och skiftande behov. PrimeQs lösning för ekonomi, budgetering och rapportering har den moderna funktionalitet som medlemmarna efterfrågar”, säger Johan Östberg.

De första medlemsorganisationerna påbörjar sin implementering under sommaren

”Vår styrka ligger i förmågan att förstå kundens dagliga utmaningar och ge snabb och personlig service. Våra medarbetare är vana att arbeta i skärningspunkten mellan IT, ekonomi och företagsledningsfrågor”, säger Claes Völcker.

Godbitar från Kunskapsbanken

Användarguide Mitel 5614


En guide för hur du använder Mitel 5614.

Broschyr Vad är Microsoft 365?


En komplett och intelligent lösning som omfattar Office 365, Windows 10 och Enterprise Mobility + Security, och som ger alla möjlighet att vara kreativa och samarbeta på ett säkert sätt.

Guide Excel 2016 PC


Snabbstartguide. Ny användare av Excel 2016? Använd denna guide för att lära dig grunderna.