PrimeQ levererar IT-drifttjänster där våra kunder köper en tjänst, funktion eller process med garantier på önskad tillgänglighet.
Inom området ekonomi- och lönetjänster arbetar auktoriserade redovisningskonsulter och vi erbjuder tjänster från löpande bokföring till årsbokslut och deklarationer.
Vi erbjuder lösningar som kan innehålla allt från verksamhets/behovsanalys och processkartläggning till systemleverans och support.
Smarta telefonilösningar för alla typer av företag. Lättanvänt, prisvärt och med tillgänglig support med lång erfarenhet av telefonitjänster.
2015-07-06

Flexibiliteten avgörande när Svenskt Näringsliv väljer ny leverantör av affärssystem och tjänster

Det entreprenörsdrivna företaget PrimeQ tog hem uppdraget när Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna i samverkan genomförde en upphandling av system och tjänster inom ekonomiadministration. En viktig upphandling för Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna.

Läs mer

Det entreprenörsdrivna företaget PrimeQ tog hem uppdraget när Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna i samverkan genomförde en upphandling av system och tjänster inom ekonomiadministration. En viktig upphandling för Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna.

– Vi är jätteglada att vi fått förtroendet att bli leverantörer till Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna. PrimeQ har valt att ligga i framkant med teknik och innovativa lösningar för att kunna svara upp mot våra kunders krav och behov. Flexibiliteten i lösningen erbjuder kunden att löpande välja vilka arbetsmoment man själv vill göra, säger PrimeQs VD Claes Völcker

Ramavtalet omfattar ekonomitjänster, affärssystemet Xledger samt budgetsystemet Effectplan. Medlemsorganisationerna kan ropa av system och tjänster efter sina respektive behov och egen tidplan. Lösningen bygger på SaaS – Software as a Service – vilket bl.a. ger låg uppstartskostnad och volymbaserad prissättning.

Det nya systemet kommer bidra till ökad effektivitet i organisationernas dagliga verksamhet. Därmed möjliggörs ytterligare fokus på huvuduppgiften – att bistå medlemsföretagen.

– Vi valde PrimeQ eftersom de erbjudit en lösning som är anpassad efter medlemsorganisationernas storlek och skiftande behov. PrimeQs lösning för ekonomi, budgetering och rapportering har den moderna funktionalitet som medlemmarna efterfrågar, säger Johan Östberg, Chef Ekonomi/Controller på Svenskt Näringsliv.

De första medlemsorganisationerna påbörjar sin implementering under sommaren.

– Vår styrka ligger i förmågan att förstå kundens dagliga utmaningar och ge snabb och personlig service. Våra medarbetare är vana att arbeta i skärningspunkten mellan IT, ekonomi och företagsledningsfrågor, säger Claes Völcker.

För ytterligare information:
Claes Völcker VD PrimeQ, tel. 070- 925 32 33, claes.volcker@primeq.se, www.primeq.se/press

Johan Östberg, Chef Ekonomi/Controller Svenskt Näringsliv tel. 073-074 31 32, johan.ostberg@svensktnaringsliv.se, www.svensktnaringsliv.se

Godbitar från Kunskapsbanken

Produktblad Webroot SecureAnywhere


Perhaps the most important software decision a small or medium-sized business (SMB) should concern itself with is endpoint cybersecurity, also known as antivirus or antimalware

Produktblad Telefonkonferens


Effektivisera din telefonkonferens genom att använda mobilapp, webben eller din softphone för att bjuda in interna och externa deltagare med några få knapptryckningar.

Produktblad Ekonomi


Våra erfarna redovisningskonsulter erbjuder skräddarsydda ekonomitjänster, från löpande bokföring till årsbokslut och deklarationer. Läs mer i vårt produktblad.