PrimeQ - En partner. Många specialister.

Region Skåne effektiviserar med hjälp av nytt system

Pressrelease - 20 oktober, 2021

Kraven på resursoptimering och effektivitet inom vården är en ständigt aktuell fråga som i samband med pandemin kommit extra mycket i fokus. Region Skåne har nu tecknat nytt avtal gällande en systemlösning som både ska hantera kravet på KPP (kostnad per patient) och ökande behov av bl a resursplanering, analyser och prognoser. Det är PrimeQ Insera och Astrada som fått förnyat förtroende att hantera regionens behov av systemstöd i form av Insight Besluts- och Ledningsstöd.

– Vi har redan levererat systemstöd för KPP till Region i Skåne i fem år och är förstås stolta över att nu få fortsatt förtroende, säger Fredrik Borin, vd på PrimeQ Insera.

Alla regioner är skyldiga att mäta kostnader per patient i vården och rapportera detta till SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Det är en komplicerad operation som kombinerar miljontals olika data för att få fram korrekta siffror.

– Det handlar om att matcha vårdtillfällen med kostnader, säger Fredrik Borin. Allt ska kostnadsberäknas. Det kan vara ambulans, röntgen eller operationer. Allt som en patient går igenom vid ett vårdtillfälle ska sammanställas, beräknas och matchas.

– Vi har en komplett systemlösning för detta som kan hantera en regions alla krav på matchning, kalkylering och uppföljning, berättar Fredrik. Utöver detta kommer den nya lösningen också att hantera ökande krav på effektivitet i exempelvis operationsplanering. Systemet hjälper till att optimera resurserna för minsta möjliga spilltid och högsta möjliga effektivitet.

– Vi levererar dessutom stöd för schemaläggning, produktionsplanering, analyser, budget och prognoser. Allt detta sammantaget är extremt viktiga funktioner för att varje skattekrona ska användas så optimalt som möjligt, vilket inte minst i dessa tider är högaktuellt, säger Fredrik Borin.

Om PrimeQ

PrimeQ erbjuder innovativa, paketerade produkter och tjänster inom både IT, Telefoni, Ekonomi, Affärssystem, Beslutsstöd och E-handel. Totalt omsätter koncernen ca 160 mkr med drygt 100 anställda. Vi värnar om en säker leverans och att skapa ett högt förtroende hos våra kunder. Vi ser oss mer som partner än leverantör.

Kontakt

Fredrik Borin
VD PrimeQ Insera
070 – 601 01 54
fredrik.borin@insera.se
www.insera.se

Godbitar från Kunskapsbanken

Video Tele365 Mobilväxel


Kommunicera effektivare på jobbet med vår smarta app. Genom att använda dig utav appen kan du enkelt se vilka som sitter i möte eller pratar i telefon. På samma sätt kan du själv ange en hänvisning så att andra kan se om du är i möte, på semester eller t.ex. lunch.

Distansarbete: Inspirera till innovation genom att ge medarbetarna kontakt med varandra


Om det går att distansarbeta kan företagen utnyttja duktiga människor i hela världen och nå fler kunder, men det kan vara besvärligt – och en säkerhetsrisk – att jobba borta från kontoret utan rätt verktyg.

Guide: Försäljning och service


Den här guiden förklarar viktiga sälj- och servicescenarier som hjälper dig att reagera på snabba förändringar och även kriser och snabbt använda data som grund för att fatta säkra beslut.