PrimeQ - En partner. Många specialister.
Ett enklare och tydligare trygghetssystem för företagare

Ett enklare och tydligare trygghetssystem för företagare

Omvärldsbevakning - 12 augusti, 2020

Regeringen utreder trygghetssystemet för företagare

Regeringen beslutade tidigare i somras att utreda hur trygghetssystemet för företagare kan bli enklare, tydligare och mer förutsägbart. I betänkandet Företagare i de sociala trygghetssystemen (SOU 2019:41) identifierade utredningen ett par områden där det behövs fortsatta analyser och åtgärder.

En översyn av reglerna för karens och sjuklön

Det handlar om tydligare och enklare regler för sjukpenninggrundande inkomst för företagare med enskild firma, att göra en översyn av reglerna för karens och sjuklön, analysera sjukskrivning och rehabilitering av företagare, stärka webbaserad information och stöd till företagare, utveckla e-tjänster, samt analysera hur företagandet påverkas av gig- och delningsekonomin.

Nu ska en särskild utredare fortsätta arbetet med att lämna konkreta förslag inom följande:

  • Utreda hur sjukpenninggrundande inkomst ska fastställas för företagare med inkomst av näringsverksamhet från enskild firma, från ett handelsbolag eller från en europeisk ekonomisk intressegruppering.
  • Utreda om åldersgränsen 55 år är ändamålsenlig som bortre gräns för möjligheten att kunna välja karenstid i sjukförsäkringen (ska redovisas i ett delbetänkande senast 2 november 2020).
  • Kartlägga bakgrunden till och analysera skälen för de nuvarande skillnader i de olika regelverken beroende på val av företagsform i fråga om karensregler och sjuklöneansvar.
  • Göra en helhetsöversyn av regler och processer kring företagares trygghetssystem.
  • Lämna nödvändiga författningsförslag.
  • Utredningen ska presentera ett delbetänkande 2 november 2020 och uppdraget ska slutredovisas senast 15 december 2021.

    Läs mer på regeringskansliets webbplats: https://www.regeringen.se/

    Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Förslag på annan läsning

Så skyddar du ditt företag mot utpressningsattacker


Under 2020 ökade antalet utpressningsattacker med sju gånger jämfört med föregående år, enligt en rapport från BitDefender. Förutom att antalet har ökat, har tillvägagångssätten även utvecklats och intagit nya former. Dessutom har angriparna utökat sin målgrupp, och riktar nu in sig även på små och medelstora företag.

Taxiresor förmånsbeskattas som kollektivtrafik


Har dina anställda fått åka taxi till och från jobbet för att minska smittspridningen? Om du som arbetsgivare bekostat resan ska den anställde förmånsbeskattas till ett värde motsvarande om den anställde hade rest kollektivt.

Pandemin komplicerar när semesteråret slutar


För många företag vars anställda inte har tagit ut sina semesterdagar väntar problem. En av anledningarna är att många varit korttidspermitterade under semesteråret på grund av pandemin.