Förlängd tid för avstämning – men inte för alla

Förlängd tid för avstämning – men inte för alla

Omvärldsbevakning - 8 juli, 2020

Från två till fyra veckor

Avstämningen av korttidsstödet är i full gång. Nya beslutet är att tiden för avstämning förlängs från två till fyra veckor. Men förlängningen rör inte dem vars avstämning slutade sista juni.

Företag som använt sig av korttidspermittering i coronakrisen måste göra en avstämning med Tillväxtverket tre månader efter att ansökan om stöd godkänts. Det som har gällt har varit att företagen har två veckor på sig att göra avstämningen. Men kritik har riktats mot att två veckor är för kort tid. Nu har riksdagen fattat beslut om att förlänga avstämningstiden från två veckor till fyra veckor.

Sista juni har varit sista avstämningsdag för första perioden. Samma dag kom beskedet från riksdagen. Lagändringen trädde i kraft 6 juli, vilket innebär att företag som har haft avstämning första perioden inte omfattas av förlängningen.

− Vi välkomnar riksdagens beslut. Avstämningen är mer komplex än själva ansökan och det är bra att företagen nu får extra tid på sig. Vi kan dock konstatera att de flesta företag av de cirka 24 000 som tillhör den första gruppen som ska göra sin avstämning har kommit in med den. De som återstår får ytterligare en påminnelse och av dessa har en del ansökt om anstånd på grund av särskilda omständigheter, säger Niklas Kjellberg, pressansvarig vid Tillväxtverket.

Avstämningen består av fyra delar och som företagare är det viktigt att tänka på att det är det faktiska utfallet för korttidsarbete under stödperioden som ska sammanställas. Det är alltså möjligt att justera arbetad tid för anställda som stödet omfattar. Resultatet av avstämningen kan bli att du kan begära ytterligare stöd eller att du blir återbetalningsskyldig. Om du har fått för mycket stöd räknas det av om du söker ytterligare stöd.

På sin webb har Tillväxtverket samlat frågor och svar kring korttidsstödet och om själva avstämningen, något tidningen Resultat tidigare berättat om.

Läs mer: Tillväxtverket om avstämning korttidsarbete
Läs mer: Avstämning vid korttidsstöd – så gör du
Läs mer: Riksdagens beslut

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Förslag på annan läsning

Idag upphör supporten för Windows 7


Supporten för Windows 7 upphör idag den 14 januari 2020. Det går inte längre att få teknisk hjälp och programvaruuppdateringar från Windows Update som skyddar datorn.

Slipp paniken när skatterevisorn knackar på dörren


Varje år kontrollerar Skatteverket tusentals företag. Den som är väl förberedd och anlitar kunnig hjälp slipper paniken när skatterevisorn knackar på.

Varannan svensk använder samma lösenord på flera olika tjänster


I en undersökning av företaget Trend Micro Vision One kan man läsa att så många som varannan svensk använder samma lösenord på flera olika plattformar, något som är ett bevis på slarv men även bristande kunskap inom IT-säkerhet.