PrimeQ levererar IT-drifttjänster där våra kunder köper en tjänst, funktion eller process med garantier på önskad tillgänglighet.
Inom området ekonomi- och lönetjänster arbetar auktoriserade redovisningskonsulter och vi erbjuder tjänster från löpande bokföring till årsbokslut och deklarationer.
Vi erbjuder lösningar som kan innehålla allt från verksamhets/behovsanalys och processkartläggning till systemleverans och support.
Smarta telefonilösningar för alla typer av företag. Lättanvänt, prisvärt och med tillgänglig support med lång erfarenhet av telefonitjänster.

Förlängd tid för avstämning – men inte för alla

Omvärldsbevakning - 8 juli, 2020

Från två till fyra veckor

Avstämningen av korttidsstödet är i full gång. Nya beslutet är att tiden för avstämning förlängs från två till fyra veckor. Men förlängningen rör inte dem vars avstämning slutade sista juni.

Företag som använt sig av korttidspermittering i coronakrisen måste göra en avstämning med Tillväxtverket tre månader efter att ansökan om stöd godkänts. Det som har gällt har varit att företagen har två veckor på sig att göra avstämningen. Men kritik har riktats mot att två veckor är för kort tid. Nu har riksdagen fattat beslut om att förlänga avstämningstiden från två veckor till fyra veckor.

Sista juni har varit sista avstämningsdag för första perioden. Samma dag kom beskedet från riksdagen. Lagändringen trädde i kraft 6 juli, vilket innebär att företag som har haft avstämning första perioden inte omfattas av förlängningen.

− Vi välkomnar riksdagens beslut. Avstämningen är mer komplex än själva ansökan och det är bra att företagen nu får extra tid på sig. Vi kan dock konstatera att de flesta företag av de cirka 24 000 som tillhör den första gruppen som ska göra sin avstämning har kommit in med den. De som återstår får ytterligare en påminnelse och av dessa har en del ansökt om anstånd på grund av särskilda omständigheter, säger Niklas Kjellberg, pressansvarig vid Tillväxtverket.

Avstämningen består av fyra delar och som företagare är det viktigt att tänka på att det är det faktiska utfallet för korttidsarbete under stödperioden som ska sammanställas. Det är alltså möjligt att justera arbetad tid för anställda som stödet omfattar. Resultatet av avstämningen kan bli att du kan begära ytterligare stöd eller att du blir återbetalningsskyldig. Om du har fått för mycket stöd räknas det av om du söker ytterligare stöd.

På sin webb har Tillväxtverket samlat frågor och svar kring korttidsstödet och om själva avstämningen, något tidningen Resultat tidigare berättat om.

Läs mer: Tillväxtverket om avstämning korttidsarbete
Läs mer: Avstämning vid korttidsstöd – så gör du
Läs mer: Riksdagens beslut

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Förslag på annan läsning

Ny 112-app från SOS Alarm


SOS Alarm lanserar idag en 112-app. Appen har bland annat tagits fram för att människor ska kunna få snabb, relevant och pålitlig information om akuta händelser som inträffar i ens närhet.

Prisbasbeloppen för 2020 klara


Prisbasbeloppet höjs med 800 kronor. Därmed blir prisbasbeloppet för 2020: 47 300 kronor.

Undvik personligt betalningsansvar


Håll koll på ditt aktiekapital och kontrollbalansräkningen! Annars kan du personligen bli betalningsansvarig för bolagets skulder. Uppmaningen är än viktigare nu när aktiekapitalkravet sänkts.