PrimeQ - En partner. Många specialister.
Friskvårdsbidrag – för dig som tränar hemma

Friskvårdsbidrag – för dig som tränar hemma

Omvärldsbevakning - 27 juli, 2020

Appar för hemmaträning kan ge friskvårdsbidrag

Skatteverket har publicerat ett nytt ställningstagande som innebär att internettjänster som kan användas för att träna hemma eller på annan plats nu omfattas av det friskvårdsbidrag som företag kan ge skattefritt till sina anställda.

− Det blir enklare och tydligare för företagen och de anställda om alla internettjänster behandlas på samma sätt skattemässigt, oavsett var de används, säger Pia Blank Thörnroos, på Skatteverket i en kommentar.

Tidigare har endast enklare appar som exempelvis för stegräkning omfattats av friskvårdsbidraget. Anledningen att inte alla motions- och friskvårdsappar och/eller internettjänster varit skattefria är att reglerna inte medger skattefrihet för träningsredskap i hemmet.

Nu har dock Skatteverket ändrat sin bedömning. Tjänsterna likställs alltså med det träningsstöd man kan få på ett gym. Det faktum att de kan användas i hemmet ska inte diskvalificera dem konstaterar Skatteverket.

Internetbaserade träningsprogram som yoga, viktminskning och rökavvänjning.

I och med Skatteverkets ställningstagande kan nu friskvårdsbidraget alltså även användas för att bekosta internetbaserade träningsprogram som yoga, viktminskning och rökavvänjning.

Träningsredskap i hemmet som arbetsgivaren bekostar är däremot skattepliktiga. Undantag är till exempel gåstavar om de används vid motion till och från arbetet. Undantag gäller också för anställda som på grund av funktionshinder har svårt att utföra friskvårdsaktivitet på annan plats än i hemmet.

– Reglerna kring träningsredskap påverkas inte av om man tillfälligt arbetar hemma en period, som många gjort under våren, utan av var man har sin huvudsakliga arbetsplats, säger Pia Blank Thörnroos.

Läs mer: Skatteverkets ställningstagande

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Förslag på annan läsning

Utökade möjligheter till korttidspermittering


Korttidsstödet förlängs och förstärks. För januari till mars kan arbetstiden minskas med upp till 80 procent.

Tre vanliga hot mot företags IT-säkerhet


Vilka är de vanligaste hoten mot ett företags IT-säkerhet och hur går de till?

Trädgårdsarbete – rätt avdrag för rätt arbete


Gör du rutavdrag för trädgårdsarbete? Sedan 2019 kontrollerar Skatteverket rutavdrag för trädgårdsarbete. Kontrollerna visar att det är vanligt att personer felaktigt gör rutavdrag för arbeten som inte ger rätt till någon skattereduktion.