PrimeQ - En partner. Många specialister.
Fysisk inaktivitet på arbetsplatsen är en hälsorisk

Fysisk inaktivitet på arbetsplatsen är en hälsorisk

Omvärldsbevakning - 7 december, 2021

Belastningsbesvär är ett av de vanligaste arbetsrelaterade hälsoproblemen

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att arbetsplatsen utformas så att man undviker hälsofarliga eller onödigt tröttande belastningar. Men när Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion fick nära hälften av arbetsplatserna krav på att åtgärda brister i arbetsmiljöarbetet.

Belastningsbesvär är ett av de vanligaste arbetsrelaterade hälsoproblemen, både i Sverige och i övriga Europa, skriver Arbetsmiljöverket.

Myndigheten har inspekterat nära 1 400 arbetsställen. Drygt 600 fick krav på att förbättra rutinerna kring det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Bland de inspekterade arbetsställena finns it- och redovisningskonsulter. Där finns också taxi- och transportföretag samt tandläkare och tandtekniker.

På många arbetsplatser sitter arbetstagarna stilla i över 4-6 timmar om dagen och de har liten kunskap om vad man kan göra för att pausa arbetet eller ändra arbetsställningen.

På de flesta kontorsarbetsplatser har de anställda tillgång till höj- och sänkbara bord, bra stolar och andra ergonomiska verktyg.

– Ändå är det väldigt få som ser fysisk inaktivitet som en risk, säger Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Enligt myndigheten behöver arbetsgivare ha ett tätt samarbete och en tät dialog med arbetstagare och skyddsombud för att fånga upp risker för besvär och skador i arbetsmiljön.

– Som arbetsgivare är det viktigt att vara vaksam på tidiga tecken på besvär och att förebygga risker för belastningsbesvär på ett systematiskt sätt, säger Erna Zelmin.

Arbetsgivaren ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma risker. Det är nödvändigt att ha koll på alla risker i arbetet för att sätta in rätt åtgärder och förhindra arbetsrelaterad ohälsa, skriver Arbetsmiljöverket.

Myndigheten skriver också att när arbetsgivaren planerar åtgärder är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv som omfattar arbetstagaren, tekniken och organisationen. Arbetsgivare behöver ha ett tätt samarbete och en tät dialog med arbetstagare och skyddsombud för att fånga upp risker för besvär och skador i arbetsmiljön, skriver Arbetsmiljöverket.

Under åren 2020–2022 genomförs EU-kampanjen ”Friska arbetsplatser belastar rätt”. Kampanjen ska ge arbetsgivare ökade kunskaper om hur belastningsskador uppstår och hur de kan förebyggas. I år uppmärksammas risker med långvarigt stillasittande arbete.

Vill ni komma igång med ert arbetsmiljöarbete? Besök Arbetsmiljöverkets webbplats genom att klicka här

Texten publiceras i samarbete med tidningen resultat

Förslag på annan läsning

Bluffakturornas tid är här – vad gör du om du blir utsatt?


Det har varit en ökning av olika cyberattacker under Corona pandemin och det syns nu även en kraftig ökning av antal anmälda bluffakturor. Enligt P4 Skaraborg har antalet anmälningar om bluffakturor fördubblats under mars och april jämfört med tidigare år. Detta kan vara ett tecken på att bedragarna utnyttjar det faktum att många arbetar hemma.

När ska mina anställda förmånsbeskattas för vård


Senaste året har beskattning av företagshälsovården hamnat i fokus. Förklaringen är ett riksdagsbeslut från våren 2018. Då bestämde politikerna att skattefriheten för förmån av inte offentligt finansierad hälso- och sjukvård skulle slopas.

Ingen ersättning vid hackerattacker med lösensumma


För att få stopp på de skenade kostnaderna vid gisslanattacker har försäkringsjätten Axa beslutat att sluta betala ut ersättning till de företag som betalt cyberkriminella för att få tillbaka sina filer efter en hackerattack.