Fysisk inaktivitet på arbetsplatsen är en hälsorisk

Fysisk inaktivitet på arbetsplatsen är en hälsorisk

Omvärldsbevakning - 7 december, 2021

Belastningsbesvär är ett av de vanligaste arbetsrelaterade hälsoproblemen

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att arbetsplatsen utformas så att man undviker hälsofarliga eller onödigt tröttande belastningar. Men när Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion fick nära hälften av arbetsplatserna krav på att åtgärda brister i arbetsmiljöarbetet.

Belastningsbesvär är ett av de vanligaste arbetsrelaterade hälsoproblemen, både i Sverige och i övriga Europa, skriver Arbetsmiljöverket.

Myndigheten har inspekterat nära 1 400 arbetsställen. Drygt 600 fick krav på att förbättra rutinerna kring det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Bland de inspekterade arbetsställena finns it- och redovisningskonsulter. Där finns också taxi- och transportföretag samt tandläkare och tandtekniker.

På många arbetsplatser sitter arbetstagarna stilla i över 4-6 timmar om dagen och de har liten kunskap om vad man kan göra för att pausa arbetet eller ändra arbetsställningen.

På de flesta kontorsarbetsplatser har de anställda tillgång till höj- och sänkbara bord, bra stolar och andra ergonomiska verktyg.

– Ändå är det väldigt få som ser fysisk inaktivitet som en risk, säger Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Enligt myndigheten behöver arbetsgivare ha ett tätt samarbete och en tät dialog med arbetstagare och skyddsombud för att fånga upp risker för besvär och skador i arbetsmiljön.

– Som arbetsgivare är det viktigt att vara vaksam på tidiga tecken på besvär och att förebygga risker för belastningsbesvär på ett systematiskt sätt, säger Erna Zelmin.

Arbetsgivaren ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma risker. Det är nödvändigt att ha koll på alla risker i arbetet för att sätta in rätt åtgärder och förhindra arbetsrelaterad ohälsa, skriver Arbetsmiljöverket.

Myndigheten skriver också att när arbetsgivaren planerar åtgärder är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv som omfattar arbetstagaren, tekniken och organisationen. Arbetsgivare behöver ha ett tätt samarbete och en tät dialog med arbetstagare och skyddsombud för att fånga upp risker för besvär och skador i arbetsmiljön, skriver Arbetsmiljöverket.

Under åren 2020–2022 genomförs EU-kampanjen ”Friska arbetsplatser belastar rätt”. Kampanjen ska ge arbetsgivare ökade kunskaper om hur belastningsskador uppstår och hur de kan förebyggas. I år uppmärksammas risker med långvarigt stillasittande arbete.

Vill ni komma igång med ert arbetsmiljöarbete? Besök Arbetsmiljöverkets webbplats genom att klicka här

Texten publiceras i samarbete med tidningen resultat

Förslag på annan läsning

Nytt om skatteavdrag på slutlön


Semesterersättning till en anställd som slutar kan betraktas som huvudinkomst även månaden efter den sista ordinarie löneutbetalningen. Det framgår av Skatteverkets nya ställningstagande.

Slipp paniken när skatterevisorn knackar på dörren


Varje år kontrollerar Skatteverket tusentals företag. Den som är väl förberedd och anlitar kunnig hjälp slipper paniken när skatterevisorn knackar på.

Tre vanliga hot mot företags IT-säkerhet


Vilka är de vanligaste hoten mot ett företags IT-säkerhet och hur går de till?