Hemmakontor eller arbetsgivarens kontor som tjänsteställe?

Hemmakontor eller arbetsgivarens kontor som tjänsteställe?

Omvärldsbevakning - 12 januari, 2022

Det är det vanliga kontoret i arbetsgivarens lokaler som är tjänsteställe – oavsett hur många dagar i veckan den anställde arbetar hemma

Det är det vanliga kontoret i arbetsgivarens lokaler som är tjänsteställe. Detta även om en anställd kan jobba mer än halva veckan hemma. Det slår Skatteverket fast.

Pandemin och modern teknik har lett till att många med kontorsarbete arbetar hemifrån, helt eller delvis. Det har väckt frågor kring vilken plats som ska räknas som det egentliga tjänstestället.

Om man bestämmer att bostaden ska vara tjänsteställe därför att den anställda arbetar hemifrån mer än halva tiden uppstår det frågor kring beskattning.

På grund av oklarheter kring vad som egentligen gäller har en del arbetsgivare därför krävt att de anställda vistas minst halva arbetstiden på arbetsgivarens kontor.

Nu vill Skatteverket skapa klarhet och skriver i ett nytt ställningstagande på sin hemsida:
”En anställd som har tillgång till en arbetsplats i arbetsgivarens lokaler antas ha sitt tjänsteställe där. Det gäller även om den anställde har möjlighet att arbeta på andra platser mer än 50 procent av arbetstiden.”

– Det ska vara förutsägbart för arbetsgivare vad som gäller. Med det här ställningstagandet tydliggör vi att Skatteverket utgår från att kontoret som den anställda har tillgång till är den anställdas tjänsteställe, säger Pia Blank Thörnroos, jurist på Skatteverket.

Samtidigt framhåller Skatteverket att en arbetsgivare kan komma överens med en anställd att hen ska arbeta det mesta av sin tid hemma eller på någon annan angiven plats. Då kan den platsen räknas som tjänsteställe.

Vill du veta mer? Besök Skatteverkets webbplats genom att klicka här

Texten publiceras i samarbete med tidningen resultat

Förslag på annan läsning

Skattefri parkering och skattefria gåvor hela 2021


Skattefri parkering på arbetsplatsen och möjlighet att ge sina anställda lite extra genom att den skattefria gåvogränsen höjts till 2000 kr – två tillfälliga skatteregler som gäller hela 2021.

Tre vanliga hot mot företags IT-säkerhet


Vilka är de vanligaste hoten mot ett företags IT-säkerhet och hur går de till?

Tänk (extra) säkert i oktober


Oktober månad har nog aldrig kommit mer lägligt. Pratar vi om Halloween? Nej, men det ökade hotet mot företag är minst lika skrämmande. 2012 arrangerades den första informationssäkerhetsmånaden (European Cyber Security Month - ECSM) av EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet. I Sverige anordnar MSB och polisen kampanjen "Tänk säkert". Syftet är att öka medvetenheten hos allmänheten och företag gällande informations- och cybersäkerhet.