PrimeQ - En partner. Många specialister.
Kundförluster på grund av Corona?

Kundförluster på grund av Corona?

Omvärldsbevakning - 6 juli, 2020

Vad gör Skatteverket för att underlätta momshanteringen?

Mångas kundförluster ökar då hela situationen med corona gör att vissa får allt svårare att få betalt från kunderna.

Skatteverket har i ett nytt ställningstagande redogjort för i vilka fall beskattningsunderlaget för moms kan sättas ned med anledning av en kundförlust. De nya reglerna gör det lättare för företag att sätta ned beskattningsunderlaget vid kundförluster.
Ställningstagandet innebär att det under en begränsad tid är lättare för företag att sätta ned beskattningsunderlaget.

För att en köpare ska anses sakna betalningsmöjlighet ska följande villkor vara uppfyllda:

  • Köparen ska vara en beskattningsbar person.
  • Fakturan ska ha utfärdats mellan den 1 februari 2020 och den 31 december 2020.
  • Det ska ha gått minst 3 månader sedan fordran förföll till betalning.
  • En skriftlig betalningspåminnelse ska ha skickats ut.
  • Säljaren och köparen ska inte vara i intressegemenskap.

Om samtliga kriterier är uppfyllda kan säljaren sätta ned beskattningsunderlaget och behöver inte på något annat sätt visa att köparen saknar betalningsförmåga. Leverantören behöver inte utfärda någon kreditfaktura.

Vill du veta mer? Kontakta oss så hjälper någon utav våra auktoriserade redovisningskonsulter er.

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Förslag på annan läsning

Så kan du skydda dig mot företagskapning


Att kapa ett företag i Sverige är relativt enkelt. De flesta brotten sker på sommaren, precis som med bluffaktor, då bemanningen är låg och ansvariga är på semester. Med några enkla steg kan du skydda dig.

Bedragare utger sig vara Tele2


Bedragare utger sig vara Tele2s ekonomiavdelning för att tömma personers bankkonton.

153 procent fler cyberattacker under 2021


I Check Point Research's (CPR) senaste rapport kan man konstatera att cyberattackerna dubblerades under 2021 jämfört med tidigare år. Centrala samhällsinstitutionerna är en av de värst drabbade branscherna.