PrimeQ - En partner. Många specialister.
Lagförslag för beslut kring regelförenklingar avseende arkivering av kvitton vid t ex utläggshantering

Lagförslag för beslut kring regelförenklingar avseende arkivering av kvitton vid t ex utläggshantering

Omvärldsbevakning - 24 november, 2021

Den 30 april 2020 beslutade regeringen att tillsätta en utredning som bl.a. ska lämna förslag på åtgärder som förenklar och moderniserar bokföringslagen

Utredningens uppdrag är bl a att förenkla möjligheten för företag att använda molntjänster för bokföringen och att digitalisera hanteringen av kvitton och fakturor.

När uppdraget redovisades i juni 2021 innehöll det som förväntat lättnader kopplat till fysiska underlag som konverterats till digitala. Det nya förslaget innebär att ifall ett underlag inkommer fysiskt men konverteras till digitalt format så kan det fysiska underlaget sedan slängas och behöver som i dagens regler inte sparas i 3 år. Detta gäller givetvis under förutsättning att det går att säkerställa att underlaget går att återläsa i minst 7 år enligt arkiveringsreglerna i BFL.

Lagförslaget ligger för beredning och beslut och om lagändringen tas av riksdagen under hösten kommer de nya reglerna att träda i kraft per den 1 januari 2022. Det är dock fortfarande oklart huruvida det finns retroaktivitet i regelverket, dvs om regelverket kommer att tillåta företagen att kassera även historiska fysiska underlag som tidigare konverterats till digitalt format.

Vill du läsa mer? Besök regeringens webbplats genom att klicka här

Förslag på annan läsning

Ett enklare och tydligare trygghetssystem för företagare


Trygghetssystemet för företagare ska bli både enklare och tydligare. Nu ska bland annat skillnader mellan företagsformer i fråga om karensregler och sjuklöneansvar kartläggas i en utredning.

Få deklarationen redan i mars med digital brevlåda


Rekordmånga får i år sin deklaration redan i början av mars. Den som har digital brevlåda senast 25 februari får sin deklaration senast 9 mars. Det är ett löfte från Skatteverket.

9 tips för att få ut det mesta av digitala möten


Dags för ett Teams-möte igen? Digitala möten har blivit en naturlig del i vardagen för många av oss. Men teknikstrul, dåliga förberedelser och bristande digital etikett kan sätta käppar i hjulet för en effektiv sammankomst. Vi har satt ihop nio tips på hur du får mötet att flyta på smidigare!