PrimeQ - En partner. Många specialister.
Lättnad för företag med unga anställda

Lättnad för företag med unga anställda

Omvärldsbevakning - 22 januari, 2021

Sänkt arbetsgivaravgift från 31 december 2020

Företag med unga anställda får sänkta arbetsgivaravgifter redan nu. Syftet med sänkningen är att minska bördan för företag som drabbas av pandemin och som har unga anställda. Sänkningen ska nu gälla redan från det senaste årsskiftet.

Tidigare var det meningen att arbetsgivaravgiften för unga skulle gälla från 1 april i år.
Nu föreslås reglerna gälla retroaktivt på lön som betalas efter 31 december 2020. Reglerna ska gälla till och med mars 2023.

Under den perioden är arbetsgivaravgifterna sänkta till 19,73 procent från och med januari 2021 till och med mars 2023. Den ordinarie arbetsgivaravgiften är 31,42 procent, enligt Skatteverket.

Förslaget omfattar personer som vid årets ingång har fyllt 18 år men inte 23 år. Nedsättningen ska gälla för löner upp till 25 000 kronor per månad.

Förslaget kan underlätta för unga att behålla sitt arbete eller få ett nytt jobb

Regeringen skriver på sin hemsida att många av de branscher där unga arbetar har drabbats hårt under pandemin, vilket har försämrat ungas möjligheter till anställning och extrajobb. Enligt regeringen kan förslaget underlätta för unga att behålla sitt arbete eller att få ett nytt jobb.

Förslaget beräknas kosta statskassan 9 miljarder kronor under 2021 och 2022. Under 2023 beräknas kostnaden bli 1,4 miljarder kronor. Dessutom kostar tidigareläggningen 1,4 miljarder kronor.

Läs mer på regeringens webbplats: Regeringen om sänkta arbetsgivaravgifter

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Förslag på annan läsning

Sista chansen för skattefri gåva


I år kan man som arbetsgivare vara extra generös och kombinera den så kallade coronagåvan tillsammans med den skattefria julgåvan. Tillsammans får de vara värda maximalt 2 500 kronor. Men skynda! Coronagåvan gäller bara året ut.

Lagförslag för beslut kring regelförenklingar avseende arkivering av kvitton vid t ex utläggshantering


Den 30 april 2020 beslutade regeringen att tillsätta en utredning som bl.a. ska lämna förslag på åtgärder som förenklar och moderniserar bokföringslagen. De nya reglerna kan komma att träda i kraft den 1 januari 2022

Tre vanliga hot mot företags IT-säkerhet


Vilka är de vanligaste hoten mot ett företags IT-säkerhet och hur går de till?