PrimeQ - En partner. Många specialister.
Lönerevision – minst lika viktigt under pandemin

Lönerevision – minst lika viktigt under pandemin

Omvärldsbevakning - 19 februari, 2021

Låt inte pandemin hindra en grundlig och ambitiös lönerevision på företaget

Lönerevision är en förändring (revision) av nivån på din lön. Det finns ingen lag som bestämmer om, hur eller när din lön ska höjas utan det regleras i kollektivavtal. I kollektivavtalet anges de årliga bestämmelserna gällande företagets löner. Även om ditt företag inte är bundet till kollektivavtal görs vanligtvis lönerevisioner årligen, men då har företaget mer utrymme att bestämma själva. Läs mer om lönerevision och dess innebörd här.

– När många arbetar på distans ses man mindre ofta. Men det är ingen ursäkt för arbetsgivare och chefer att hasta undan lönerevisionen. Tvärtom krävs det ovanligt noggranna förberedelser. Tänk igenom vad och vem som ska premieras, säger Victoria Ödlund.

Med rätt lönesättning premierar man rätt medarbetare och kan lättare rekrytera den kompetens som behövs

Hon och Natalia Björkman Szklarska, båda HR-experter på Simployer/Tholin, säger att lönerevisionen är ett av de viktigaste verktygen för att styra verksamheten i ett företag. Med rätt lönesättning premierar man rätt medarbetare och kan lättare rekrytera den kompetens som behövs.

– Lönerevisionen är ett tillfälle som man ska ta vara på, säger Natalia Björkman Szklarska.
Efter lång försening på grund av pandemin nådde industrins parter ett nytt avtal 31 oktober 2020. Avtalet gäller från 1 november 2020 till 31 mars 2023. Industriavtalet utgör det så kallade märket och är vägledande på den övriga arbetsmarknaden. Märket sattes den här gången till 5,4 procent under de 29 månader som avtalet gäller. Årstakten för löneökningarna blir därmed 2,23 procent.

Dra er inte för lönerevision och lönesamtal

– Många arbetsgivare och chefer drar sig för lönerevision och lönesamtal, det kan kännas obehagligt när medarbetare blir besvikna. Då är det också lätt hänt att man smetar ut årets lönehöjning jämnt över hela personalstyrkan. Men då missar man ett bra tillfälle som gynnar organisationen, säger Victoria Ödlund.

Viktigt att understryka är att företag utan kollektivavtal inte berörs av centrala avtal. För många företag som har drabbats hårt under pandemin kan det vara avgörande.

– Det kan mycket väl saknas ekonomiskt utrymme i företaget för att höja några löner över huvud taget. Då ska man meddela det till de anställda utan att hymla, säger Natalia Björkman Szklarska. Det nya avtalet är speciellt också därför att det inte är retroaktivt, lönehöjningarna räknas inte från ett datum bakåt i tiden.

– Det innebär en betydligt mindre administrativ börda för företagen, säger Victoria Ödlund.

– Samtidigt kan det skapa förväntningar på arbetstagarsidan om att man ska kunna förhandla upp lönerna lite extra lokalt, på arbetsplatserna. Det bör man vara medveten om som arbetsgivare, säger Natalia Björkman Szklarska.

Fel att tänka att medarbetare som varit korttidspermitterade inte har rätt till lika stor löneförhöjning

Som arbetsgivare och chef ska man låta bli att tänka att korttidspermitteringar på grund av pandemin ska leda till lägre löner. Det kan vara lätt att tänka att en medarbetare som har varit korttidspermitterad inte ska ha en lika stor lönehöjning som sina heltidsarbetande kolleger.

– Men det är fel att tänka så. Man ska utgå från medarbetarens prestation och inte straffa den som har varit korttidspermitterad, säger Natalia Björkman Szklarska.

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Förslag på annan läsning

Från 1 september slutar Bolagsverket med manuell hantering av bevis


Den extra service som Bolagsverket har tillhandahållit som går ut på att myndigheten skannat in pappersoriginal och mejlat dessa innan de har skickats med posten kommer nu att upphöra.

Kundförluster på grund av Corona?


Svårt att få betalt från kunderna? Så här gör Skatteverket för att underlätta momshanteringen.

Ny 112-app från SOS Alarm


SOS Alarm lanserar idag en 112-app. Appen har bland annat tagits fram för att människor ska kunna få snabb, relevant och pålitlig information om akuta händelser som inträffar i ens närhet.