Lönerevision – minst lika viktigt under pandemin

Lönerevision – minst lika viktigt under pandemin

Omvärldsbevakning - 19 februari, 2021

Låt inte pandemin hindra en grundlig och ambitiös lönerevision på företaget

Lönerevision är en förändring (revision) av nivån på din lön. Det finns ingen lag som bestämmer om, hur eller när din lön ska höjas utan det regleras i kollektivavtal. I kollektivavtalet anges de årliga bestämmelserna gällande företagets löner. Även om ditt företag inte är bundet till kollektivavtal görs vanligtvis lönerevisioner årligen, men då har företaget mer utrymme att bestämma själva. Läs mer om lönerevision och dess innebörd här.

– När många arbetar på distans ses man mindre ofta. Men det är ingen ursäkt för arbetsgivare och chefer att hasta undan lönerevisionen. Tvärtom krävs det ovanligt noggranna förberedelser. Tänk igenom vad och vem som ska premieras, säger Victoria Ödlund.

Med rätt lönesättning premierar man rätt medarbetare och kan lättare rekrytera den kompetens som behövs

Hon och Natalia Björkman Szklarska, båda HR-experter på Simployer/Tholin, säger att lönerevisionen är ett av de viktigaste verktygen för att styra verksamheten i ett företag. Med rätt lönesättning premierar man rätt medarbetare och kan lättare rekrytera den kompetens som behövs.

– Lönerevisionen är ett tillfälle som man ska ta vara på, säger Natalia Björkman Szklarska.
Efter lång försening på grund av pandemin nådde industrins parter ett nytt avtal 31 oktober 2020. Avtalet gäller från 1 november 2020 till 31 mars 2023. Industriavtalet utgör det så kallade märket och är vägledande på den övriga arbetsmarknaden. Märket sattes den här gången till 5,4 procent under de 29 månader som avtalet gäller. Årstakten för löneökningarna blir därmed 2,23 procent.

Dra er inte för lönerevision och lönesamtal

– Många arbetsgivare och chefer drar sig för lönerevision och lönesamtal, det kan kännas obehagligt när medarbetare blir besvikna. Då är det också lätt hänt att man smetar ut årets lönehöjning jämnt över hela personalstyrkan. Men då missar man ett bra tillfälle som gynnar organisationen, säger Victoria Ödlund.

Viktigt att understryka är att företag utan kollektivavtal inte berörs av centrala avtal. För många företag som har drabbats hårt under pandemin kan det vara avgörande.

– Det kan mycket väl saknas ekonomiskt utrymme i företaget för att höja några löner över huvud taget. Då ska man meddela det till de anställda utan att hymla, säger Natalia Björkman Szklarska. Det nya avtalet är speciellt också därför att det inte är retroaktivt, lönehöjningarna räknas inte från ett datum bakåt i tiden.

– Det innebär en betydligt mindre administrativ börda för företagen, säger Victoria Ödlund.

– Samtidigt kan det skapa förväntningar på arbetstagarsidan om att man ska kunna förhandla upp lönerna lite extra lokalt, på arbetsplatserna. Det bör man vara medveten om som arbetsgivare, säger Natalia Björkman Szklarska.

Fel att tänka att medarbetare som varit korttidspermitterade inte har rätt till lika stor löneförhöjning

Som arbetsgivare och chef ska man låta bli att tänka att korttidspermitteringar på grund av pandemin ska leda till lägre löner. Det kan vara lätt att tänka att en medarbetare som har varit korttidspermitterad inte ska ha en lika stor lönehöjning som sina heltidsarbetande kolleger.

– Men det är fel att tänka så. Man ska utgå från medarbetarens prestation och inte straffa den som har varit korttidspermitterad, säger Natalia Björkman Szklarska.

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Förslag på annan läsning

Slipp paniken när skatterevisorn knackar på dörren


Varje år kontrollerar Skatteverket tusentals företag. Den som är väl förberedd och anlitar kunnig hjälp slipper paniken när skatterevisorn knackar på.

Höj er IT-säkerhet på ett enkelt sätt


Vi har tagit fram en generell lista med enkla tips för hur man som användare, både på kontoret och hemma, på ett enkelt sätt kan höja sin riskmedvetenhet och kunskap inom IT-relaterade frågor. Dessa åtgärder ersätter dock inte ett systematiskt säkerhetsarbete, men hjälper till att skapa en bra grund.

10 enkla tips om IT-säkerhet


Tänk på att om du slarvar med säkerheten kan det drabba både dig själv och andra. Ingen dator, mobiltelefon och surfplatta för den delen heller, går helt säker för skadlig kod. Förr eller senare kommer du bli utsatt av en bedragare. Även om du har världens säkraste lösenord så spelar det ingen roll, om du råkar ge det till bedragaren.