Möjligt att söka omställningsstöd för mars

Möjligt att söka omställningsstöd för mars

Omvärldsbevakning - 26 april, 2021

6 april öppnade möjligheten att söka omställningsstöd för mars 2021. Ansökan är öppen fram till och med 30 juni i år.

I slutet av mars beslutade sa riksdagen ja till att omställningsstödet för företag förlängs så att det också gäller under mars och april 2021. Statens anslag för omställningsstödet ökar med 11,2 miljarder kronor under 2021.

Nu har ansökan för perioden som omfattar mars i år öppnat. Eftersom pandemin pågick även under mars och april 2020 jämförs omsättningen med mars och april 2019. Pengarna söks via skatteverket.se och ansökan ska ha kommit in till myndigheten senast sista juni 2021.

Ett företag kan få maximalt 97 miljoner kronor i omställningsstöd, men för att få stöd krävs att den minskade nettoomsättningen så gott som uteslutande beror på coronapandemin skriver Skatteverket på sin webb.

När riksdagen sa ja till förlängt omställningsstöd fattade den även beslut om att förlänga stödet för korttidsarbete.

Efter beslutet är det möjligt att söka stöd för korttidsarbete upp till 80 procent av arbetstiden från januari till och med juni 2021. Staten står för 75 procent av kostnaden för arbetstidsminskningen.

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Källa: Skatteverket.se

Förslag på annan läsning

Möjligt att söka omställningsstöd för mars


6 april öppnade möjligheten att söka omställningsstöd för mars 2021. Ansökan är öppen fram till och med 30 juni i år.

Ny 112-app från SOS Alarm


SOS Alarm lanserar idag en 112-app. Appen har bland annat tagits fram för att människor ska kunna få snabb, relevant och pålitlig information om akuta händelser som inträffar i ens närhet.

Tre vanliga hot mot företags IT-säkerhet


Vilka är de vanligaste hoten mot ett företags IT-säkerhet och hur går de till?