PrimeQ - En partner. Många specialister.
Nya lagar i juni och juli – här är listan

Nya lagar i juni och juli – här är listan

Omvärldsbevakning - 2 juli, 2021

I juni och juli träder en rad nya lagar i kraft inom Skatteverkets område. Här är de viktigaste att hålla koll på:

Avdragsrätten begränsas
En ny bestämmelse i inkomstskattelagen begränsar avdragsrätten ytterligare för ett företags underskott från tidigare år. Ändringen gäller från 11 juni 2021.

Justerad beräkning av bilförmån
Schablonberäkningen som har använts för att fastställa värdet av bilförmån justeras då det ränterelaterade beloppet och det prisrelaterade beloppet ändras. Träder i kraft 1 juli 2021 och tillämpas för bilar som blir skattepliktiga första gången 1 juli 2021 eller senare.

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för anställda inom forskning och utveckling
Ytterligare en förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling, FoU, genomförs. Träder i kraft 1 juli 2021 och tillämpas på ersättning som ges efter 30 juni 2021.

Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda
Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för den först anställda utvidgas tillfälligt för företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer, samt företag med en anställd och som anställer ytterligare en person. Ändringarna träder i kraft 1 juli.

Nedsatt arbetsgivaravgift för unga
En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna för personer som vid årets ingång har fyllt 18 år men inte 23 år sänks ytterligare. Den nya arbetsgivaravgiften blir 10,21 procent. Reglerna gäller från 19 juni och avser ersättning som betalas ut under juni, juli och augusti 2021.

Sveriges skatteavtal med Grekland och Portugal upphör
Sveriges skatteavtal med Grekland och Portugal har sagts upp inför halvårsskiftet. Gäller den som har privat tjänstepension från Sverige. Det påverkar även beskattning för vissa andra inkomster.

Läs mer om de nya lagarna här

Texten publiceras i samarbete med tidningen resultat

Förslag på annan läsning

Have you been pwned?


Många företag blir idag utsatta för läckor där det kommer ut e-postadresser och ibland även lösenord öppet på nätet. Detta är något som inte bara kan skada dig som individ utan även ert företag och era kunder.

Bedragare utger sig vara Tele2


Bedragare utger sig vara Tele2s ekonomiavdelning för att tömma personers bankkonton.

Idag upphör supporten för Windows 7


Supporten för Windows 7 upphör idag den 14 januari 2020. Det går inte längre att få teknisk hjälp och programvaruuppdateringar från Windows Update som skyddar datorn.