PrimeQ - En partner. Många specialister.
Nytt om skatteavdrag på slutlön

Nytt om skatteavdrag på slutlön

Omvärldsbevakning - 19 augusti, 2021

Slutreglering kan utgöra den anställdes huvudinkomst

I ett nytt ställningstagande slår Skatteverket fast att det är vanligt att en slutreglering av den anställdes lön sker månaden efter den månad då anställningen avslutas.

Slutregleringen brukar då bestå av en avstämning av innestående belopp från anställningen, exempelvis semesterersättning och övertid samt avdrag för belopp som ska återbetalas till arbetsgivaren.

Enligt det nya ställningstagandet från Skatteverket kan nu även slutregleringen utgöra den anställdes huvudinkomst. Det under förutsättning att regleringen görs senast månaden efter att anställningen avslutas. På en sådan slutreglering ska skatteavdrag därför göras enligt engångstabellen, menar myndigheten.

Exempel 1:

  • En anställd arbetar sin sista dag 15 juni. Den anställda erhåller sin lön under intjänandemånaden.
  • 25 juni får den anställda sin lön för juni månad. Lönen räknas som huvudinkomst som är regelbunden och skatteavdrag ska därför göras enligt allmän tabell.
  • 25 juli får den anställda en slutreglering som består av semesterersättning. Även denna ersättning bör räknas som huvudinkomst och skatteavdrag göras enligt engångstabell.
  • Om ytterligare ersättning betalas ut i augusti eller senare, ska skatteavdrag göras med 30 procent.

Exempel 2:

  • En anställd arbetar sin sista dag 15 juni. Den anställda har så kallad efterskottslön och erhåller sin lön månaden efter intjänandemånaden.
  • 25 juni får den anställda sin lön för maj månad. Skatteavdrag ska göras enligt allmän tabell på lönen.
  • 25 juli får den anställda sin lön för juni månad och en slutreglering som består av semesterersättning. Skatteavdrag ska göras enligt allmän tabell på lönen och enligt engångstabell på slutregleringen.
  • Om ytterligare ersättning betalas ut i augusti eller senare, ska skatteavdrag göras med 30 procent.

Vill du läsa mer? Besök skatteverket.se

Texten publiceras i samarbete med tidningen resultat

Förslag på annan läsning

Ingen ersättning vid hackerattacker med lösensumma


För att få stopp på de skenade kostnaderna vid gisslanattacker har försäkringsjätten Axa beslutat att sluta betala ut ersättning till de företag som betalt cyberkriminella för att få tillbaka sina filer efter en hackerattack.

Alla ska kunna se vilka företag som får stöd


Regeringen vill häva sekretessen kring stödet för korttidspermitteringar. Enligt Tillväxtverket kan ett sådant beslut skada arbetsgivare.

Lönerevision – minst lika viktigt under pandemin


Pandemin är ingen ursäkt för att hasta undan lönerevisionen utan just nu är det särskilt viktigt att förbereda lönerevisionen på ett genomtänkt sätt.