Rätten till sjukpenning förtydligas

Rätten till sjukpenning förtydligas

Omvärldsbevakning - 10 januari, 2022

Från 1 september 2022 kommer rätten till sjukpenning att prövas mot en eller flera yrkesgrupper

Syftet är att det ska bli tydligare vad som gäller. Riksdagen har sagt ja till förändringen.

Det handlar om rätten till sjukpenning efter 180 dagar i rehabiliteringskedjan. Rehabiliteringskedjan är det verktyg som Försäkringskassan använder för att bestämma en persons arbetsförmåga och för att besluta om den personens rätt till sjukpenning.

Hittills har rätten till sjukpenning efter 180 dagar prövats mot det som kallas normalt förekommande arbeten. Detta har skapat en del förvirring kring vad som egentligen gäller.

Dessutom har Försäkringskassan fått kritik för att bedöma arbetsförmågan hos personer i förhållande till arbeten som inte finns. Försäkringskassan har också fått kritik för att bedöma arbetsförmågan hos personer i förhållande till arbeten som är omöjliga att utföra för den person vars arbetsförmåga ska bedömas.

I socialutskottets betänkande, som ligger till grund för riksdagens beslut, heter det att Försäkringskassans bedömning ska göras mot arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.

Vill du veta mer? Besök Riksdagens webbplats genom att klicka här

Texten publiceras i samarbete med tidningen resultat

Förslag på annan läsning

Lättnad för företag med unga anställda


Företag med unga anställda får sänkta arbetsgivaravgifter redan nu. Syftet med sänkningen är att minska bördan för företag som drabbas av pandemin och som har unga anställda. Reglerna föreslås gälla retroaktivt på lön som betalas efter 31 december 2020.

Ökat antal videomöten har en positiv effekt på både miljön och ekonomin


Under 2020 ökade antalet videomöten lavinartat till följd av coronapandemin som tvingade allt fler att arbeta på distans. Enligt en Sifoundersökning från november 2020 har antalet som arbetar på distans ökat från 14 till 60 procent, vilket är en ökning med drygt 400 procent.

Skattereduktion för penninggåvor återinfört


Nu kan du åter igen få skattereduktion med högst 1 500 kronor för gåvor du lämnar till ideell verksamhet.