PrimeQ - En partner. Många specialister.
Rätten till sjukpenning förtydligas

Rätten till sjukpenning förtydligas

Omvärldsbevakning - 10 januari, 2022

Från 1 september 2022 kommer rätten till sjukpenning att prövas mot en eller flera yrkesgrupper

Syftet är att det ska bli tydligare vad som gäller. Riksdagen har sagt ja till förändringen.

Det handlar om rätten till sjukpenning efter 180 dagar i rehabiliteringskedjan. Rehabiliteringskedjan är det verktyg som Försäkringskassan använder för att bestämma en persons arbetsförmåga och för att besluta om den personens rätt till sjukpenning.

Hittills har rätten till sjukpenning efter 180 dagar prövats mot det som kallas normalt förekommande arbeten. Detta har skapat en del förvirring kring vad som egentligen gäller.

Dessutom har Försäkringskassan fått kritik för att bedöma arbetsförmågan hos personer i förhållande till arbeten som inte finns. Försäkringskassan har också fått kritik för att bedöma arbetsförmågan hos personer i förhållande till arbeten som är omöjliga att utföra för den person vars arbetsförmåga ska bedömas.

I socialutskottets betänkande, som ligger till grund för riksdagens beslut, heter det att Försäkringskassans bedömning ska göras mot arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.

Vill du veta mer? Besök Riksdagens webbplats genom att klicka här

Texten publiceras i samarbete med tidningen resultat

Förslag på annan läsning

Utökade möjligheter till korttidspermittering


Korttidsstödet förlängs och förstärks. För januari till mars kan arbetstiden minskas med upp till 80 procent.

Reglerna för skattefria traktamenten kan bli enklare


Skatteverkets senaste förslag innebär att arbetsgivaren kan bekosta resor och logi och betala ut traktamente utan att det beskattas.

Lagförslag för beslut kring regelförenklingar avseende arkivering av kvitton vid t ex utläggshantering


Den 30 april 2020 beslutade regeringen att tillsätta en utredning som bl.a. ska lämna förslag på åtgärder som förenklar och moderniserar bokföringslagen. De nya reglerna kan komma att träda i kraft den 1 januari 2022