PrimeQ - En partner. Många specialister.
Reglerna för skattefria traktamenten kan bli enklare

Reglerna för skattefria traktamenten kan bli enklare

Omvärldsbevakning - 24 februari, 2021

Arbetsgivare kan bekosta resor och logi och betala ut traktamente utan att det beskattas

Nästa årsskifte kan reglerna för skattefria traktamenten bli enklare. Skatteverket föreslår att kostnadsersättning för logi, resor, måltider och småutgifter vid tillfälligt arbete på annan ort inte ska beskattas.

Det handlar om två olika förslag som alltså är tänkta att träda i kraft 1 januari 2022.

Det ena förslaget gäller korta anställningar och uppdrag som pågår i högst en månad.

Tanken är att en särskild bestämmelse ska införas för tillfälliga anställningar och uppdrag. Det berör bemanningsbranschen och egenanställda, liksom frilansar och uppdragstagare som tar tillfälliga uppdrag. Skatteverket nämner idrottsdomare och tolkar som exempel.

Förslaget innebär att arbetsgivaren kan bekosta resor och logi och betala ut traktamente utan att det beskattas. Ett villkor är att arbetet eller uppdraget är avsett att pågå i högst en månad. Avståndet mellan arbetstagarens bostad och den tillfälliga arbetsplatsen får vara högst fem mil.

Förslaget innebär att det inte blir någon skillnad mellan ersättningar inom till exempel bemanningsbranschen och ersättningar till fast anställda.

Skatteverket vill förenkla för näringslivet

Yngve Gripple, rättslig expert på Skatteverket, säger i ett pressmeddelande att Skatteverket vill förenkla för näringslivet och för idrotten när man anställer personal tillfälligt. Arbetsgivarna slipper problemet med att fastställa tjänstestället och det blir lättare för dem att betala ut kostnadsersättningar till tillfälligt anställda eller uppdragstagare.

Det andra förslaget gäller arbetstagare som tillfälligt anställs eller lånas av en myndighet, kommun eller region vid extraordinära händelser som olyckor och samhällskriser. Det förslaget innehåller inte någon tidsgräns.

Yngve Gripple på Skatteverket säger att det behövs en särskild regel som förenklar, till exempel vid större skogsbränder och i samband med pandemin.

Läs mer om traktamente här

Har ni frågor gällande redovisning eller lönehantering? Kontakta oss idag så berättar vi mer.

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Förslag på annan läsning

Microsoft – ett av de mest använda varumärkena för nätfiskeförsök


Enligt IT-säkerhetsföretaget Check Points senaste publicering Brand Phishing Report toppar Microsoft listan på de mest använda varumärkena för nätfiskeförsök under det fjärde kvartalet 2020. Med på listan finns även DHL, LinkedIn, Amazon och IKEA.

Ny 112-app från SOS Alarm


SOS Alarm lanserar idag en 112-app. Appen har bland annat tagits fram för att människor ska kunna få snabb, relevant och pålitlig information om akuta händelser som inträffar i ens närhet.

Tillväxtverket senarelägger avstämningsperiod


Trycket på Tillväxtverket är stort. För att kunna hantera alla ansökningar om stöd för korttidsarbete och hantera dem rättssäkert, skjuter myndigheten upp öppningen av andra avstämningen till senare i september.