PrimeQ - En partner. Många specialister.
Rekordmånga digitalt inlämnade årsredovisningar

Rekordmånga digitalt inlämnade årsredovisningar

Omvärldsbevakning - 4 januari, 2021

Över hundra tusen digitalt inlämnade årsredovisningar

Bolagsverket har fått cirka 101 000 digitalt inlämnade årsredovisningar under 2020, vilket var ett uttalat mål för myndigheten. Det ska jämföras med knappt 40 000 förra året.

”Det känns härligt och jätteroligt såklart, och den känslan delar vi alla som har jobbat med digitala årsredovisningar. Det finns företag som under 2020 har lämnat in sin digitala årsredovisning för tredje året i rad och som säger att de inte kan tänka sig att göra på annat sätt”, säger Nina Brede, verksamhetsutvecklare på Bolagsverket.

Med digitalt inlämnade årsredovisningar avses i sammanhanget taggad strukturerad data som både är läsbar från maskin till maskin samt för det mänskliga ögat, alltså inte en PDF eller bild på en årsredovisning.

Förhoppning att minst fördubbla, gärna tredubbla siffran

”Målet är att ännu fler ska välja digitalt först. Bolagsverket verkar för att få ett obligatorium på plats under 2021”, fortsätter hon.

Men det är bara 3 600, knappt fyra procent, av de digitalt inlämnade årsredovisningarna som innehåller en revisionsberättelse. En besvikelse menar Bolagsverket.

Verksamhetsutvecklaren pekar på att revisorer har en viktig roll genom att hjälpa kunden med hur denne kan bli digital, samt påtala fördelarna med det. Något som kräver både ett nytt sätt att tänka och nya arbetssätt.

”Vi har goda exempel på revisionsbyråer som har tagit steget och blivit helt digitala. Byråerna borde fundera på hur affärsmodellen bör se ut för att på bästa sätt möta framtiden”, säger Nina Brede.

EU gör ESEF-rapporteringen obligatorisk från och med 1 januari 2022

”Det är viktigt att prova på att lämna in digitala revisionsberättelser för det kommer ett svenskt obligatorium, även om det inte finns något exakt datum för det än. Det gäller att hänga med i svängarna!” avslutar Nina Brede.

Läs mer på Bolagsverket.se

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Förslag på annan läsning

Skattefri parkering och skattefria gåvor hela 2021


Skattefri parkering på arbetsplatsen och möjlighet att ge sina anställda lite extra genom att den skattefria gåvogränsen höjts till 2000 kr – två tillfälliga skatteregler som gäller hela 2021.

Skatteverket förbättrar E-tjänsten Filöverföring


Har ditt företag bokslut 1 januari till 30 juni 2020? Nu är det lättare att deklarera digitalt.

Friskvårdsbidrag – för dig som tränar hemma


Möjligheten att använda friskvårdsbidraget utökas. Nu omfattas även appar med internetbaserade träningsprogram som yoga, viktminskning och rökavvänjning.