PrimeQ - En partner. Många specialister.
Så här fungerar ersättningen för karensavdraget

Så här fungerar ersättningen för karensavdraget

Omvärldsbevakning - 6 november, 2020

Ersättningen för karensavdraget förlängs till årsskiftet

Karensavdraget ska inte vara ett hinder att vara hemma under coronapandemin. Ersättningen för avdraget är en av de åtgärder som förlängts till årsskiftet.

1 januari 2019 ersättes karensdagen med ett karensavdrag i syfte att det skulle bli mer rättvist för den som var sjuk och avdraget skulle också vara mer förutsägbart. I normalfallet är karensavdraget 20 procent av den sjuklön som medarbetaren får en genomsnittlig vecka när hen är sjuk. Avdraget räknas ofta ut exempelvis av en auktoriserad lönekonsult eller direkt i lönesystemet.

Men i våras, i samband med att coronapandemin tog fart, beslutade regeringen om tillfällig ersättning för karens från och med 11 mars till och med 31 december för att människor ska stanna hemma om de är sjuka.

Beloppet höjdes 1 juni från 700 kronor till 804 kronor och beloppet gäller alla som beviljas ersättningen.

Som arbetsgivare betalar du ut sjuklön och gör karensavdrag som vanligt om en av dina medarbetare blir sjuk. Den anställde får sedan ansöka om ersättning för karensavdraget från Försäkringskassan via e-tjänsten Mina sidor på fk.se. Blir den anställde sjuk igen inom fem kalenderdagar ska du inte göra något nytt karensavdrag.

Är du egenföretagare och har karens i sjukperiodens början?

I så fall ansöker du om ersättning för karens via e-tjänsten när dagarna med karensavdrag har gått.

Har du aktiebolag?

I så fall fungerar det på samma sätt som för den som är anställd. De första 14 dagarna får du sjuklön med avdrag för karens. Och sedan kan du ansöka om ersättning via Försäkringskassans e-tjänst.

Har du några frågor kring karensavdrag. Våra redovisning- och lönekonsulter är alltid uppdaterade kring de senaste reglerna.

Ta hand om dig ❤️

Källa: https://www.riksdagen.se/

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Förslag på annan läsning

Idag upphör supporten för Windows 7


Supporten för Windows 7 upphör idag den 14 januari 2020. Det går inte längre att få teknisk hjälp och programvaruuppdateringar från Windows Update som skyddar datorn.

Ökat antal videomöten har en positiv effekt på både miljön och ekonomin


Under 2020 ökade antalet videomöten lavinartat till följd av coronapandemin som tvingade allt fler att arbeta på distans. Enligt en Sifoundersökning från november 2020 har antalet som arbetar på distans ökat från 14 till 60 procent, vilket är en ökning med drygt 400 procent.

När ska mina anställda förmånsbeskattas för vård


Senaste året har beskattning av företagshälsovården hamnat i fokus. Förklaringen är ett riksdagsbeslut från våren 2018. Då bestämde politikerna att skattefriheten för förmån av inte offentligt finansierad hälso- och sjukvård skulle slopas.