PrimeQ - En partner. Många specialister.
Skattefri parkering och skattefria gåvor hela 2021

Skattefri parkering och skattefria gåvor hela 2021

Omvärldsbevakning - 4 juni, 2021

Du har väl inte missat att fri parkering vid jobbet inte ska förmånsbeskattas i år?

Med anledning av pandemin har, som tidningen Resultat tidigare berättat, nya tillfälliga skatteregler trätt i kraft för att underlätta för personalen samt för att möjliggöra för arbetsgivaren att visa personalen extra uppskattning. Reglerna rör parkering vid arbetet och extra gåva till anställd och liknar dem som fanns förra året, med den skillnaden att den extra gåvan nu får vara värd upp till 2 000 kronor utan att förmånsbeskattas.

Den som har tillgång till fri parkering vid jobbet kommer inte heller att förmånsbeskattas för detta under 2021. Tanken från riksdagens och regeringens håll är att bidra till att hålla nere smittspridningen och möjliggöra användandet av egen bil i stället för att ta kollektivtrafiken.

Möjlighet att ge sina anställda lite extra

Syftet med att låta arbetsgivaren kunna ge de anställda en extra gåva värd upp till 2 000 kronor är att öka möjligheten att stötta det lokala näringslivet, hålla igång konsumtionen och bidra till att lindra inkomstbortfall som många företag drabbats av under pandemin.

Vill du veta mer?

Läs mer om Skatteverkets regler gällande parkering och garageplats här.

Läs mer om Skatteverkets regler gällande gåvor till anställda här.

Texten publiceras i samarbete med tidningen resultat

Förslag på annan läsning

Pandemistöd återinförs för företag


Omställningsstöd, omsättningsstöd och skatteanstånd återinförs. Även ytterligare besked om stöd för korttidsarbete väntas. ”Om nya omfattande restriktioner införs är det viktigt att rättssäkerheten kring stöden är högre denna gång”, säger Hans Peter Larsson på FAR.

Så kan du skydda dig mot företagskapning


Att kapa ett företag i Sverige är relativt enkelt. De flesta brotten sker på sommaren, precis som med bluffaktor, då bemanningen är låg och ansvariga är på semester. Med några enkla steg kan du skydda dig.

Tänk (extra) säkert i oktober


Oktober månad har nog aldrig kommit mer lägligt. Pratar vi om Halloween? Nej, men det ökade hotet mot företag är minst lika skrämmande. 2012 arrangerades den första informationssäkerhetsmånaden (European Cyber Security Month - ECSM) av EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet. I Sverige anordnar MSB och polisen kampanjen "Tänk säkert". Syftet är att öka medvetenheten hos allmänheten och företag gällande informations- och cybersäkerhet.