PrimeQ levererar IT-drifttjänster där våra kunder köper en tjänst, funktion eller process med garantier på önskad tillgänglighet.
Inom området ekonomi- och lönetjänster arbetar auktoriserade redovisningskonsulter och vi erbjuder tjänster från löpande bokföring till årsbokslut och deklarationer.
Vi erbjuder lösningar som kan innehålla allt från verksamhets/behovsanalys och processkartläggning till systemleverans och support.
Smarta telefonilösningar för alla typer av företag. Lättanvänt, prisvärt och med tillgänglig support med lång erfarenhet av telefonitjänster.

Skattereduktion för penninggåvor återinfört

Omvärldsbevakning - 30 september, 2019

Nu kan du åter igen få skattereduktion med högst 1 500 kronor för gåvor du lämnar till ideell verksamhet

I enlighet med regeringens förslag ger penninggåvor på minst 200 kronor vid tillfället – och sammanlagt 2 000 kronor per person och år – 25 procent av underlaget för skattereduktion.

Skattereduktionen kan högst vara 1 500 kronor, vilket motsvarar 6 000 kronor i gåvovärde.
Reglerna är i princip desamma från åren 2012–2015 och gäller privatpersoner.

För att en penninggåva ska ge rätt till skattereduktion måste gåvomottagaren ha ansökt till och godkänts av Skatteverket. Ett godkännande gäller tre år och kan förlängas. Listan på godkända gåvomottagare finns på Skatteverkets webb och uppdateras kontinuerligt. Den som ger gåvan är skyldig att kontrollera att gåvomottagaren är godkänd.

Bland mottagarna finns trossamfund, stiftelser och ideella föreningar. Även utländska gåvomottagare i ett annat EES-land kan godkännas.
För att bli godkänd som gåvomottagare gäller:

  • Organisationen ska uppfylla alla villkor för att vara allmännyttig enligt beslut om slutlig skatt samt att villkoren troligtvis kommer att vara uppfyllda kommande två år.
  • Organisationen ska stötta social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning. Du ska kunna göra sannolikt att gåvorna ska användas till detta.
  • Organisationen ska kunna visa vilka gåvor de tar emot och hur de används, med hjälp av bokföringen eller motsvarande.
  • Organisationen ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor.

Om en arbetsgivare på begäran av en anställd ger bidrag till en gåvomottagare blir den anställde beskattad. Men det finns möjlighet att få skattereduktion om värdet av gåvan tas upp som inkomst.

De nya reglerna infördes 1 juli 2019.

Artikeln publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Förslag på annan läsning

Ny 112-app från SOS Alarm


SOS Alarm lanserar idag en 112-app. Appen har bland annat tagits fram för att människor ska kunna få snabb, relevant och pålitlig information om akuta händelser som inträffar i ens närhet.

Så mycket kostar en anställd


Sociala avgifter och semesterersättning. En anställd ska inte bara ha lön – utan även andra kostnader tillkommer. Det finns sätt att enkelt räkna ut vad en anställd kostar.

Nytt år – nya lagar


Sänkning av aktiekapitalet, förlängt anställningsskydd och krav på elektronisk betalning för rätt till rut- och rotavdrag. 1 januari 2020 träder flera nya lagar i kraft och för dig som företagare är det viktigt att känna till dem.