PrimeQ - En partner. Många specialister.
Skattereduktion för penninggåvor återinfört

Skattereduktion för penninggåvor återinfört

Omvärldsbevakning - 30 september, 2019

Nu kan du åter igen få skattereduktion med högst 1 500 kronor för gåvor du lämnar till ideell verksamhet

I enlighet med regeringens förslag ger penninggåvor på minst 200 kronor vid tillfället – och sammanlagt 2 000 kronor per person och år – 25 procent av underlaget för skattereduktion.

Skattereduktionen kan högst vara 1 500 kronor, vilket motsvarar 6 000 kronor i gåvovärde.
Reglerna är i princip desamma från åren 2012–2015 och gäller privatpersoner.

För att en penninggåva ska ge rätt till skattereduktion måste gåvomottagaren ha ansökt till och godkänts av Skatteverket. Ett godkännande gäller tre år och kan förlängas. Listan på godkända gåvomottagare finns på Skatteverkets webb och uppdateras kontinuerligt. Den som ger gåvan är skyldig att kontrollera att gåvomottagaren är godkänd.

Bland mottagarna finns trossamfund, stiftelser och ideella föreningar. Även utländska gåvomottagare i ett annat EES-land kan godkännas.
För att bli godkänd som gåvomottagare gäller:

  • Organisationen ska uppfylla alla villkor för att vara allmännyttig enligt beslut om slutlig skatt samt att villkoren troligtvis kommer att vara uppfyllda kommande två år.
  • Organisationen ska stötta social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning. Du ska kunna göra sannolikt att gåvorna ska användas till detta.
  • Organisationen ska kunna visa vilka gåvor de tar emot och hur de används, med hjälp av bokföringen eller motsvarande.
  • Organisationen ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor.

Om en arbetsgivare på begäran av en anställd ger bidrag till en gåvomottagare blir den anställde beskattad. Men det finns möjlighet att få skattereduktion om värdet av gåvan tas upp som inkomst.

De nya reglerna infördes 1 juli 2019.

Artikeln publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Förslag på annan läsning

Fem gånger vanligare med mobila hot i Sverige än resten av världen


Kriminella fortsätter att utnyttja coronapandemin för att lura människor via mejl, sms och telefon.

9 tips för att få ut det mesta av digitala möten


Dags för ett Teams-möte igen? Digitala möten har blivit en naturlig del i vardagen för många av oss. Men teknikstrul, dåliga förberedelser och bristande digital etikett kan sätta käppar i hjulet för en effektiv sammankomst. Vi har satt ihop nio tips på hur du får mötet att flyta på smidigare!

Rekordmånga digitalt inlämnade årsredovisningar


Bolagsverket har fått cirka 101 000 digitalt inlämnade årsredovisningar under 2020, vilket var ett uttalat mål för myndigheten. Det ska jämföras med knappt 40 000 förra året.