PrimeQ - En partner. Många specialister.
Utökade möjligheter till korttidspermittering

Utökade möjligheter till korttidspermittering

Omvärldsbevakning - 15 januari, 2021

Staten föreslås gå in och ta en större andel av kostnaderna

En lagrådsremiss har lagts fram där regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna föreslår att stödet vid korttidsarbete förlängs och förstärks. Stöd vid korttidsarbete ska kunna lämnas, efter godkännande av Tillväxtverket, för stödmånader som infaller under perioden 1 december 2020 – 30 juni 2021.

Staten föreslås gå in och ta en större andel av kostnaderna. Det ska också bli möjligt att minska arbetstiden med 80 procent. Lagrådsremissen innehåller även förslag på hur kontrollen av stödet kan förstärkas och det föreslås även att det särskilt regleras att arbetsgivare som lämnar vinstutdelning eller gör andra värdeöverföringar inte har rätt till stöd vid korttidsarbete.

På webben skriver regeringen att precis som tidigare meddelat föreslås:

  • Att tidsgränsen och karenstiden som vanligtvis reglerar hur länge ett företag kan beviljas korttidspermittering tas bort under perioden 1 december 2020 till 30 juni 2021. Det innebär att företag kan fortsätta att använda stödet i upp till ytterligare sju månader, eller som längst till och med 30 juni 2021. Även företag som använt stödet tidigare kommer kunna gå in i systemet igen från och med 1 december 2020.
  • Stödet kommer vara förstärkt även till halvårsskiftet 2021. I december-mars kommer subventioneringsgraden fortsatt vara 75 procent, vilket är samma subventioneringsgrad som under 2020. I april, maj och juni blir subventioneringsgraden 50 procent. I det ordinarie stödet för korttidsarbete bär staten, arbetsgivare och arbetstagare en tredjedel var av kostnaden för arbetstidsminskningen.
  • Det införs ett krav på att lämna ett yttrande från en revisor i samband med ansökan för arbetsgivare som får stöd baserat på en lönesumma som överstiger 400 000 kronor i månaden. Detta för att förhindra missbruk av stödet. Företag kommer kunna få ersättning på upp till 10 000 kronor för att täcka kostnader för intyget.
  • Det införs tydligare regler vad gäller företagens vinstutdelningar. Företag som beslutar om eller verkställer vinstutdelning två månader före stödperioden eller sex månader efter stödperioden kommer inte ha rätt att ta del av stödet. Däremot kan koncernbidrag lämnas under stödperioden.

Tanken är att den tillfälliga lagen som reglerar stödet ska träda i kraft 15 februari 2021 och gälla till och med sista juni 2021.

Läs mer: Regeringen om utökad möjlighet till korttidsstöd
Läs mer: Lagrådsremissen om korttidsstödet

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Förslag på annan läsning

Bluffakturornas tid är här – vad gör du om du blir utsatt?


Det har varit en ökning av olika cyberattacker under Corona pandemin och det syns nu även en kraftig ökning av antal anmälda bluffakturor. Enligt P4 Skaraborg har antalet anmälningar om bluffakturor fördubblats under mars och april jämfört med tidigare år. Detta kan vara ett tecken på att bedragarna utnyttjar det faktum att många arbetar hemma.

Alla ska kunna se vilka företag som får stöd


Regeringen vill häva sekretessen kring stödet för korttidspermitteringar. Enligt Tillväxtverket kan ett sådant beslut skada arbetsgivare.

Office 365 byter namn till Microsoft 365


Under våren kommer Microsoft att byta namn på vissa produkter i Office 365 till Microsoft 365. De nya namnen kommer att gälla från den 21 april 2020.