Varannan svensk använder samma lösenord på flera olika tjänster

Varannan svensk använder samma lösenord på flera olika tjänster

Omvärldsbevakning - 25 januari, 2022

37 procent av anställda på svenska företag har inte fått någon utbildning alls inom IT-säkerhet

Nio av tio (89 procent) svenskar vill fortsätta arbeta hemifrån även efter pandemin enligt en rapport av Svenskarna och internet. Detta ställer fortsatt höga krav på företags IT-säkerhet och medarbetares kunskap kan vara avgörande för om ett företag blir utsatt för en cyberattack eller inte.

Med frihet kommer ansvar

Företaget Trend Micro Vision One har genomfört en undersökning gällande svenska företags användande av samarbetsverktyg och molnlösningar. Drygt hälften av företagen har gått över till molnlösningar under de senaste åren för att komma åt företagets information oavsett om medarbetarna sitter hemma eller på kontoret. I rapporten kan man även läsa att så många som varannan svensk använder samma lösenord på flera olika plattformar, något som är ett bevis på slarv men även bristande kunskap inom IT-säkerhet.

– För många anställda är flexibiliteten i distansarbetet ett alltmer eftertraktat arbetssätt, men med frihet kommer också ansvar för såväl företaget som de anställda, säger Jean Diarbakerli, säkerhetsrådgivare på Trend Micro Sverige i en pressrelease. En fortsatt flexibel arbetsplats tillsammans med ytterligare digitalisering kräver att säkerhetsfrågan tas för vad det är, ett hot för hela verksamheten. Där bör alla göra sitt yttersta, men det finns också tjänster som kan hjälpa till på traven.

Antalet utpressningsattacker mot svenska företag och organisationer ökar kraftigt just nu

– Känslan är att vi inte tar de här hoten riktigt på allvar, säger Dennis Södergren som jobbar med it-säkerhetsfrågor på PrimeQ. Framförallt behöver säkerhetsmedvetandet hos användarna höjas. Mänskliga faktorer är oftast ett mycket större problem än själva tekniken, menar Dennis Södergren.

Enligt Trend Micros rapport har hela 22 procent av svenskar inte fått någon information om hur lösenord bör utformas och får styra helt själv över sina lösenord på sina arbetsplatser. Trend Micro har även tidigare rapporterat om bristfällig säkerhetsutbildning där knappt hälften (48 procent) av de anställda på svenska företag tycker att de har fått tillräckligt god utbildning i hur man arbetar säkert hemifrån. Oroväckande många, 37 procent, har inte fått någon utbildning alls.

Unik plattform som både testar och utbildar

Security Awareness från PrimeQ är en unik interaktiv utbildningsplattform som kontinuerligt testar och analyserar säkerhetsnivån i organisationen, samtidigt som användarna får utbildning i vad som krävs för att höja nivån och täppa till luckorna. Programmet höjer slutanvändarnas säkerhetsmedvetande och minimerar därmed risken för fullbordade angrepp.

– Vi skickar in olika slags hot i organisationen för att se hur den reagerar, vilket gör att vi hela tiden kan anpassa utbildningsinsatserna till där de bäst behövs, säger Dennis Södergren. Vi har utvecklat den här tjänsten för att vi ser hur oerhört angeläget det är just nu. Det värsta kanske är att attackerna i allt högre utsträckning också riktar sig till mindre och medelstora företag, där vi tror att medvetenheten om riskerna är som lägst.

Läs mer om PrimeQ Security Awareness Training här

Källa: Trend Micro Sweden

Förslag på annan läsning

Reglerna för skattefria traktamenten kan bli enklare


Skatteverkets senaste förslag innebär att arbetsgivaren kan bekosta resor och logi och betala ut traktamente utan att det beskattas.

Phishing – 25 tips på hur du kan skydda dig


I Sverige uppger 85 procent av företagen i en undersökning att de under 2020 haft en ökning av cyberattacker. Hur stor risk är det att du låter dig luras?

Friskvårdsbidrag – för dig som tränar hemma


Möjligheten att använda friskvårdsbidraget utökas. Nu omfattas även appar med internetbaserade träningsprogram som yoga, viktminskning och rökavvänjning.