Press


Pressreleaser och högupplösta bilder

Stockholm | 2015-07-06

Flexibiliteten avgörande när Svenskt Näringsliv väljer ny leverantör av affärssystem och tjänster.

Det entreprenörsdrivna företaget PrimeQ tog hem uppdraget när Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna i samverkan genomförde en upphandling av system och tjänster inom ekonomiadministration. En viktig upphandling för Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna. 

– Vi är jätteglada att vi fått förtroendet att bli leverantörer till
Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna. PrimeQ har valt att ligga i framkant med teknik och innovativa lösningar för att kunna svara upp mot våra kunders krav och behov. Flexibiliteten i lösningen erbjuder kunden att löpande välja vilka arbetsmoment man själv vill göra, säger PrimeQs VD Claes Völcker

Ramavtalet omfattar ekonomitjänster, affärssystemet Xledger samt budgetsystemet Effectplan. Medlemsorganisationerna kan ropa av system och tjänster efter sina respektive behov och egen tidplan. Lösningen bygger på SaaS – Software as a Service – vilket bl.a. ger låg uppstartskostnad och volymbaserad prissättning.

Det nya systemet kommer bidra till ökad effektivitet i organisationernas dagliga verksamhet. Därmed möjliggörs ytterligare fokus på huvuduppgiften – att bistå medlemsföretagen.

– Vi valde PrimeQ eftersom de erbjudit en lösning som är anpassad efter medlemsorganisationernas storlek och skiftande behov. PrimeQs lösning för ekonomi, budgetering och rapportering har den moderna funktionalitet som medlemmarna efterfrågar, säger Johan Östberg, Chef Ekonomi/Controller på Svenskt Näringsliv.

De första medlemsorganisationerna påbörjar sin implementering under sommaren.

– Vår styrka ligger i förmågan att förstå kundens dagliga utmaningar och ge snabb och personlig service. Våra medarbetare är vana att arbeta i skärningspunkten mellan IT, ekonomi och företagsledningsfrågor, säger Claes Völcker.

För ytterligare information:

Claes Völcker VD PrimeQ, tel. 070- 925 32 33, , www.primeq.se/press
Johan Östberg, Chef Ekonomi/Controller Svenskt Näringsliv tel. 073-074 31 32, , www.svensktnaringsliv.se

PrimeQ grundades 2011 av medarbetare med lång erfarenhet från ledande befattningar inom Marknads-, Ekonomi-, IT- och HR-funktioner. Företagets affärsidé är att erbjuda innovativa, paketerade produkter och tjänster inom IT, Ekonomi och Management.

Kunder till PrimeQ är bl.a. Svevia, Filippa K och Bromma Blocks

Ladda ner presssrelease

Ladda ner pressreleasen som PDF här.

Ladda ner PrimeQ logotyp

Ladda ner logotyp | PrimeQ

Ladda ner Svenskt Näringsliv logotyp

Ladda ner logotyp | Svenskt Näringsliv

Ladda ner bild Claes Völcker VD PrimeQ

Ladda ner bild | Claes Völcker VD PrimeQExempel på våra kunder