Projektledning


Tillgång till några av marknadens bästa projektledare

Projektledning

Projektledning

Står ditt företag inför implementerring ett nytt IT-system eller förändring av era processer och ni saknar resurser för att driva detta affärskritiska förändringsarbete? Att ha en erfaren projektledare som kan agera som ”spindeln i nätet” är en förutsättning för att uppnå satta mål. Med hjälp av PrimeQs mångåriga erfarenhet från att driva strategiskt viktiga IT-projekt och förändringsprocesser så får du tillgång till några av marknadens bästa projektledare.

Vanliga utmaningar som företag stått inför som tidigare anlitat PrimeQs projektledare är följande:

• Bolaget saknar egna projektledningsresurser
• Bolaget har en hög arbetsbelastning som gör att egna resurser inte kan användas
• Önskar en driven projektledare som har erfarenhet från att driva strategiskt viktiga förändringsprojekt
• Bolaget önskar att projektet drivs av någon som är helt fri från bindningar till den egna linjeorganisationen
• Att vara kravställare mot olika leverantörer

Vår lösning

En erfaren och framgångsrik projektledare är utan tvekan den viktigaste framgångsfaktorn för ett lyckat projekt. Exemplen är många där svaga och alltför oerfarna projektledare har lett affärskritiska projekt mot katastrofala resultat.

Förutom tid och pengar står framförallt kundernas förtroende på spel. De ekonomiska konsekvenserna av ett misslyckat projekt kanske kan åtgärdas, men det är värre med förtroendet.

Med PrimeQs mångåriga erfarenhet av att driva strategiskt viktiga projekt i mål så ges förutsättningar för att uppsatta resultatmål kan nås.

Målgrupp:

Projekt där PrimeQs projektledare passar:

• Implementation av verksamhetskritiska system (tex affärssystem, e-handelslösningar mm)
• Projektleda kravställandet i samband med upphandling av affärskritiska system.
• Projektledning i samband med outsourcing av tex drift, ekonomi, HR


Följ oss på Facebook

Följ oss på Facebook för de senaste nyheterna och erbjudanden.

PrimeQ på Facebook