PrimeQ levererar IT-drifttjänster där våra kunder köper en tjänst, funktion eller process med garantier på önskad tillgänglighet.
Inom området ekonomi- och lönetjänster arbetar auktoriserade redovisningskonsulter och vi erbjuder tjänster från löpande bokföring till årsbokslut och deklarationer.
Vi erbjuder lösningar som kan innehålla allt från verksamhets/behovsanalys och processkartläggning till systemleverans och support.
Smarta telefonilösningar för alla typer av företag. Lättanvänt, prisvärt och med tillgänglig support med lång erfarenhet av telefonitjänster.

Så här arbetar vi under pandemin

För att säkerhetsställa våra leveranser och våra medarbetares hälsa

Vi är rustade för en fortsatt stabil drift framöver

Inom PrimeQ har vi reservplaner för viktiga funktioner och vi har säkrat att alla medarbetare kommer åt våra system hemifrån för att klara sina arbetsuppgifter. Vår strategi är att låta alla medarbetare, där det är möjligt, arbeta hemifrån. Vi är med andra ord rustade för att säkra en fortsatt stabil drift framöver.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har anpassat vårt kontor utefter dem. Vi har spritt ut arbetsplatserna för att säkra det rekommenderade avståndet mellan våra medarbetare som har behovet att komma in. PrimeQ bokar om möjligt både interna och externa möten via Mircosoft Teams.

PrimeQ har även tillsatt en intern corona-grupp som noga och dagligen följer utvecklingen både i samhället i stort men även internt inom företaget.

Om du har några frågor så finns vi här för dig. All support är tillgänglig via våra vanliga kanaler och vi håller öppet enligt ordinarie tider.

Du hittar våra kontaktuppgifter här

Godbitar från Kunskapsbanken

Framtiden för motståndskraft i företaget


Målet som Microsoft har är att göra det möjligt för alla personer och organisationer på planeten att uppnå mer.

Guide Anpassa din SharePoint Online webbplats


Så här anpassar du din SharePoint Online webbplats.

Produktblad Arbetsplats som tjänst


Med vår tjänst får du en modern och komplett arbetsplats som ökar er produktivitet och flexibilitet. Vi paketerar hårdvara, mjukvara, installation, förvaltning, supporttjänster och finansiering till en månadsprenumeration.