concert2

Vi anstränger oss för att lära oss din verksamhet,
dina processer och applikationer!

Vi hjälper er med drift av en enstaka server eller stora komplexa system. Genom att kombinera
de mindre bolagens dynamik med de stora bolagens processer och struktur,
får vi nöjda kunder och långsiktiga relationer.

nerd3

Tekniknördar som förstår
din verksamhet

Vi talar både teknik och affär flytande

serverdrift

Varje kund är unik!

Förutsättningar förändras ständigt och vi sätter en
stolthet i att kunna arbeta flexibelt men under strukturerade former.
Vi jobbar med dynamiska kundanpassade SLA modeller
där du som kund sätter nivån.


Serverdrift – högre tillgänglighet där det behövs!

Personligt

Vi tror på en personlig och flexibel serverdrift som ger mervärde och ökad lönsamhet både för oss och våra kunder. Vårt sälj-, implementations- och driftteam jobbar tillsammans med er som kund, genom hela etableringsprocessen vilket skapar förutsättningar för en stabil drift.

Effektivt

Vårt team har migrerat tusentals servrar och system åt våra kunder och konkurrenters kunder. Ny teknik och decenielång erfarenhet av migrering/etableringsprojekt gör att vi kan erbjuda en mycket effektiv migrering av er befintliga miljö och/eller etablering av nya miljöer till fast lågt pris.

Innovativt

För oss är innovation en framgångsfaktor. Tillsammans med våra kunder skapar vi nya tjänster där vi. använder oss av molntjänster och ny teknik som integreras med befintlig infrastruktur.

Tillgängligt/säkert

Grunden i en lyckad drift är en stabil, säker och tillgänglig plattform. Vi lägger mycket energi och tid på att skapa en stabil plattform, lösa roten till de problem som uppstår, trimma övervakning och larm. I kombination med tydligt definerade processer kan vi leverera en säker och stabil drift.

Manual för införande av en stabil och säker serverdrift:


Analys

Vi gör en analys av nuläget samt identifierar de behov och krav som kommer att ställas på system och IT-infrastruktur inför framtiden. Analys är en förutsättning för lyckat val av tjänser och etablerings/migreringsmetod. Läs vidare under flik 2. Val av tjänst

Val av tjänst

Utifrån resultatet av analys, sker val av de tjänster som skall skapa den önskade målarkitekturen. I första hand standardtjänster (t ex Virtuell privat server) vilket ofta bidrar till en mer kostnadseffektiv IT-mijö. I de fall standardtjänsterna inte uppfyller behov och krav, föreslås lämplig anpassad tjänst. En anpassad tjänst kan vara t. ex. en molntjänst enligt vår modell för It-produktion.

Kundanpassad SLA

Vi anpassar SLA för respektive tjänst och komponent för att möta era krav. Vill ni ha drift dygnet runt på t ex en server så betalar ni endast för utökad SLA på den specifika komponenten. På detta sätt betalar ni som kund för tillgänglighet “där den behövs” och inte för en standard SLA för tjänsten vilket gör oss närmast unika i branchen.

Avtal

När val av tjänster och SLA är gjorda är det dags för avtal. Vi använder oss av Almegas standardavtal för IT-drifttjänster som grund, vilka anpassas med vårt eget huvudavtal, SLA bilagor, tjänstebeskrivningar samt prisbilagor. Avtalsperioder varierar kraftigt men för större avtal brukar det vara 3 år. För avtal kring enstaka VPS – Virtuell privat server så är avtalsperioden ofta kortare med uppsägningtid på 1 månad. Detta gör tröskeln lägre för den kund som vill prova på denna typ av tjänst. Vi kan erbjuda fast pris för migrering, transition/transformation.

Etablering

När avtal är skrivet är det dags att påbörja etableringsprojektet. Beroende på om det handlar om en ny miljö som skall byggas från grunden eller en befintlig som skall migreras “1-1” så blir metoden för etablering olika. Beroende på komplexitet så är ofta en mix av metoder bästa lösningen vilket beslutas i 1-flera workshop tillsammans med er som kund. När målmiljön är etablerad är vi redo för nästa steg: Produktionssättning – cut/over.

Produktionssättning - cut/over

När etableringen av nya målmiljön är slutförd så är det dags för produktionssättning. Cut/over är det ögonblick då respektive tjänst/applikation eller server tas i produktion i nya målmiljön. Ett vanligt scenario är att se till att befintlig och målmijön är parallellt åtkomliga och att cut/over sker för en tjänst/applikation eller server i taget. På detta sätt minskar risken för störningar och om något går snett under cut/over ögonblicket så kan man enkelt “rulla” tillbaka till gamla miljön. Vi erbjuder fast pris för etableringsprojekt om så önskas.

Stabilisering

Stabilisering är en period om ca 1 månad där målmiljön är produktionssatt och i full drift men där det finns rest-aktiviteter som t ex trimning av övervakning/larm, dokumentation och processbeskrivningar. “Interims-drift” perioden som vi även kallar den innebär även mer direkta eskaleringsvägar till tekniker och projektledare för att snabbare kunna hantera eventuella problem som dyker upp efter cut/over.

Förvaltning

När stabilseringsperioden är över går miljön över i förvaltning. Förvaltning innebär löpande underhåll av den tekniska mijön men även löpande driftmöten, genomgång av ärenden, beställningar och tillgänglighet. Frekvensen av dessa möten definieras i avtal utifrån era önskemål som kund.

Vår syn på serverdrift

Säker och stabil drift av affärskritiska system och servrar
PrimeQ levererar IT-drift och applikationsdrift där våra kunder köper en tjänst, funktion eller process med garantier på önskad tillgänglighet. Våra kunder är ofta företag som oavsett storlek har system eller applikationer som är affärskritiska och vitala för företagets intäktsmöjligheter och framtid.

Vi anstränger oss för att lära oss din verksamhet, processer och applikationer, inte bara den underliggande infrastrukturen för applikationsdriften. På detta sätt kan vi skapa högre tillgänglighet där den behövs!

Vi tror att drivkraften hos våra kunder att köpa våra tjänster är förutsägbara kostnader, flexibilitet och rörlighet men med bibehållen hög kvalité och väletablerade processer och rutiner. Detta till en rimlig kostnad. Vi fokuserar på dynamiska och kundanpassade tjänster framför traditionell serverdrift och jobbar kontinuerligt med proaktiva åtgärder, förslag på förbättringsåtgärder och rådgivning.

Inom ramen för vår IT-drift ingår exempelvis servicedesk, NOC, övervakning, portal/remote access felsökning, underhåll av operativsystem, spamskydd, backup, fjärrstyrning, systemdokumentation, incident-/change hantering.

Vill ni ha hjälp med er IT-infrastruktur?
Vi hjälper er med drift av en enstaka server eller stora komplexa system. Kanske vill ni bara hyra kapacitet i vår serverhall/virtuella plattform. Oavsett behov så strävar vi efter att vara en kompetent och flexibel IT-Partner inom infrastrukturdrift och serverdrift.

Genom att kombinera de mindre bolagens dynamik med de stora bolagens processer och struktur, får vi nöjda kunder och långsiktiga relationer.

Varje kund är unik
Vi jobbar med standardiserade paketerade produkter men med insikten att varje kund är unik och behoven samt kraven skiljer sig från kund till kund. Vår sälj- och leveransprocess är integrerade, vilket innebär att samma individer som säljer lösningen är med och levererar. På detta vis kan vi garantera att det vi säljer faktiskt går att leverera på ett smidigt och ekonomiskt hållbart sätt.

Förutsättningar förändras ständigt och vi sätter en stolthet i att kunna arbeta flexibelt men under strukturerade former. Vi jobbar med dynamiska kundanpassade SLA-modeller där du som kund sätter nivån. Våra drifttjänster i urval:

  • VSIP – Vår virtuella VMware vCloud lösning där du kan köpa kapacitet efter behov.
  • VPS – Virtuell privat server – Windows eller Linux
  • Plattform services – Teknisk serverdrift av Microsoft och Linux servrar.
  • Client Services – Image-hantering, klientdrift, distribution m.m.
  • Portal Services – Drift av portallösning för t ex VPN kopplingar och tvåfaktorsinloggning
  • Exchange Services – Drift av epostlösningar.
  • Network Services – Drift av brandväggar, LAN/WAN, switchar, routrar och annan nätverksutrustning.
  • Database Services – Drift och underhåll av MS SQL och MySQL databaser.
  • Backup Services – Centrala och distribuerade backuplösningar.

Utöver dessa infrastruktur drifttjänster så har vi en mängd standardiserade molntjänster (läs mer om våra Molntjänster här…).


Intressant?

Vill du veta mer om hur ditt företag kan få en mer stabil IT-miljö?

Ring Jörgen Svensson på 070-3000 681

Ditt namn

Din epostadressExempel på våra kunder


2015
PrimeQ startades
20st.
Antal anställda
0%
Årlig tillväxt
100st.
Antal servrar i drift