Utbildning i affärsmannaskap för konsulter


Stärk dig själv eller dina medarbetare i konsultmannaskap

Utbildning i affärsmannaskap för konsulter

chefatthyra

Funderar du själv eller ditt konsultföretag på hur du ska kunna utbilda dig eller dina konsulter i affärsmannaskap?

Det ställs allt högre krav på konsulter att vara både duktiga specialister men även ha ett affärsmannamässigt beteende.

Denna utbildning syftar till att stärka dig själv eller dina medarbetare i konsultmannaskap.
Lärarna på denna kurs har en lång egen erfarenhet som konsulter och konsultchefer vilket göra att många moment i utbildningen kommer från det praktiska arbetet som konsult.

Utmaningar som ett företag kan stå inför är många.

Du är ny i rollen som konsult och behöver en genomgång vad du behöver tänka på som konsult.
Du har jobbat en tid som konsult och behöver stärka upp din kompetens.
Du har en väl fungerande konsultorganisation men känner att konsulterna inte alla gånger agerar helt konsultmässigt.
Vår lösning

Efter genomförd utbildning har du fått en verktygslåda med bra verktyg som du kan arbeta vidare med och förädla.

Målgrupp

Målgruppen för denna utbildning är:
Ny som konsult
Konsult som önskar vidareutveckla sin konsultmannamässiga förmåga
Konsultgrupp som önskar bygga en gemensam plattform att stå på för hur man agerar i dialogen med kunder och internt.


Följ oss på Facebook

Följ oss på Facebook för de senaste nyheterna och erbjudanden.

PrimeQ på Facebook